Nyheter

Fødeavdelingen på sykehuset åpner opp

Foreldrepar kan nå være sammen fra den fødende blir innlagt etter Sykehuset Østfolds siste justering av smitteverntiltakene.

Sykehuset Østfold på Kalnes.

– Å bli foreldre er det største vi kan oppleve. Vi er veldig glad for at de kommende foreldrene nå kan være sammen både før og etter fødselen, sier seksjonsleder Anika Knutsson i kvinneklinikken på Kalnes til sykehusets nettsider.

Det har vært leit både for de kommende foreldrene og for oss som jobber her.

—  Anika Knutsson, seksjonsleder ved kvinneklinikken

På grunn av pandemien har far/medmor/ledsager i lang tid bare fått være med på fødestua. En del fødende ligger først en tid på observasjonspost, og det er den som nå åpnes opp for den andre forelderen.

– Det har vært leit både for de kommende foreldrene og for oss som jobber her. Vi vet jo hvor viktig det er for mor og far å kunne være sammen om det som er den største hendelsen for begge to, sier Knutsson.

Foreldreparet kan også være sammen når barnet er til kontroll eller undersøkelse i barselpoliklinikken.

Smittetrykket i kommunene rundt sykehuset har gått ned de siste ukene. Sykehuset håper derfor snart å kunne være tilbake i normal drift. Fortsatt gjelder en del av de strenge smitteverntiltakene.

– Blant annet går dette utover muligheten til å være to til stede ved ultralydundersøkelser, hvor det ikke er mulig å holde nok avstand i ventesonen. Vi jobber med å finne en løsning på dette, slik at ledsager kan være med på ultralyd, samtidig som vi overholder smittevernreglene. Vi håper å ha en løsning klar i nærmeste framtid, sier avdelingssjef Nina Håland Sørlie i kvinneklinikken til samme kilde.

Også etter fødsel har mange par naturlig nok behov for å være sammen på sykehuset. Det var ikke mulig da Norge stengte ned i mars i fjor, og situasjonen vedvarte inn i mai. Sykehuset Østfold var tidlig ute med å åpne for at far/medmor kan være til stede under selve fødselen og under hele barseloppholdet etter at barnet er født.

Sykehuset minner om at det er viktig at smittevernreglene fortsatt følges nøye. Det innebærer også at foreldrene hovedsakelig oppholder seg på pasientrommet de er tildelt. Det nyfødte barnet kan heller ikke tas med ut av avdelingen før barnet skrives ut.