Nyheter

Vogntog fullastet med sprengstoff hadde store bremsemangler

Et vogntog med lasten full av sprengstoff fikk kjøreforbud på svenskegrensa i Ørje. Det kan potensielt ha avverget en katastrofe, mener Statens vegvesen.

Det svenske vogntoget passerte grensa i Ørje tirsdag, i Statens vegvesens rutinemessige og daglige kjøretøykontroll av tungtransporten.

Bare i tilhengeren lå 16 tonn sprengstoff. Fullastet med sprengstoff var også trekkbilen, ifølge veivesenet.

Den ene felgen var i ferd med å forlate kjøretøyet.

—  Øyvind Grotterød, fagleder i Statens vegvesen

Så avdekket den tekniske kontrollen av tungtransporten graverende feil på flere bremser, ifølge fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen på Svinesund.

– På tilhengerens bakerste aksel hadde bremseskiva på begge sider delt seg og løsnet, og lå og gnagde på bremseklosser og felg. Den ene felgen var i ferd med å forlate kjøretøyet, for å si det sånn. I tillegg fant vi svære sprekker i en bremseskive på trekkbilens fremste aksel, forteller Grotterød til Dagsavisen Demokraten.

Kan ha vært på vei til Oslofjordtunnelen

Bakerst på tilhengeren var altså bremseskivene og bremseklossene ikke virksomme. Og den ene skiva hadde slitt på felgen slik at den også kunne falt av.

I sin rapport skrev kontrollørene at tungbilen ble beordret tømt for last og berget til nærmeste verksted. Vogntoget fikk kjøreforbud og ble avskiltet, vurdert som «meget trafikkfarlig».

Dette kunne i verste fall ført til en ordentlig katastrofe.

—  Øyvind Grotterød, fagleder i Statens vegvesen

Tanken på mulige konsekvenser var skremmende nok i seg selv, syntes veivesenet. Ikke mindre skremmende ble konsekvensbildet da den svenske sjåføren fortalte at han ofte legger ruta gjennom Oslofjordtunnelen.

– Så hvis han var på vei til tunnelen, noe vi antok at han var, kunne bremsemanglene og den nær deformerte felgen i verste fall ført til en ordentlig katastrofe. Vogntoget var jo fullastet med sprengstoff. Dette var særdeles farlig, understreker Grotterød, og bemerker:

– Jeg er igjen veldig glad for at våre mannskaper klarer å luke ut sånne farepotensialer fra trafikken.

Kan eksplodere

Eksplosiver kan eksplodere dersom de utsettes for tilstrekkelig energitilførsel ved støt, temperatur eller trykk. I transportsituasjonen vil det være størst risiko ved en eventuell brann, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– 16 tonn eksplosiver er en betydelig mengde og konsekvensene ved en eventuell detonasjon ville vært svært alvorlig, sier seksjonssjef Brit Skadberg i DSB.

Myndigheten er imidlertid ikke kjent med at det har vært eksempler på alvorlige konsekvenser med denne type last ved vanlige trafikkuhell eller kollisjoner.

DSB påpeker at kjøretøy, som er godkjent for transport av mer enn ett tonn sprengstoff, ifølge regelverket skal være utstyrt med tilleggsbrems. Det er et ekstra uavhengig bremsesystem som skal være i stand til å redusere farten, selv om kjøretøyet er lastet og det er kraftig nedoverbakke.

– Transport av farlig gods er strengt regulert i regelverket. Fører skal ha et særskilt kompetansebevis for å kjøre last med eksplosiver, og kjøretøyet skal være spesielt godkjent og gjenstand for regelmessig kontroll utført av relevant myndighet. I Norge er dette Statens vegvesen, uttaler Skadberg om frakt av eksplosiver generelt.

Over halvparten fikk kjøreforbud

På Svinesund samme dag stanset veivesenet et rumensk vogntog med totalvekt på 40 tonn, der semitraileren manglet brems på ett av hjulene og andre aksel på venstre side var helt løs. Det ble derfor ilagt kjøreforbud for semitraileren.

Til sammen 46 tunge kjøretøy ble sjekket på de to kontrollpostene tirsdag, da det ble skrevet 33 påbud om tekniske utbedringer og ilagt 26 kjøreforbud. Tallene er ikke uvanlige, viser Statens vegvesens daglige rapporter.

Blant annet hadde tre vogntog for dårlig sikring av lasten og defekt sikringsutstyr. To vogntog ble stanset med gjenstander som reduserte sikten i frontruta, blant annet vimpler og bord.