Nyheter

– Forsvarlig å gå videre med gjenåpningen av Fredrikstad

Den positive utviklingen i smittesituasjonen gjør at kriseledelsen i kommunen foreslår å fjerne de lokale koronareglene fra og med fredag 11. juni.

I påskeuken ble det totalt påvist 171 nye smittetilfeller i Fredrikstad. Det er det nest høyeste ukeantallet siden pandemien startet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Torsdag er formannskapet i Fredrikstad kalt inn til et ekstraordinært møte for å behandle sak om å oppheve den lokale koronaforskriften. I en pressemelding opplyses det at lave smittetall og få tilfeller med ukjent smittevei har ført til at kommunen nå er flyttet fra risikonivå tre til risikonivå to.

– Smittesituasjonen i kommunen kan i dag beskrives som oversiktlig, og stabil på et lavt nivå. Etter en samlet vurdering mener vi derfor at det nå er forsvarlig å gå videre med gjenåpningen av Fredrikstad før den lokale forskriften opprinnelig var planlagt å utløpe, uttaler kommuneoverlege Lise Wangberg Storhaug.

Men selv om formannskapet vedtar å fjerne de lokale reglene, minner Storhaug om at det er viktig at hver enkelt innbygger tar ansvar for å overholde smittevernrådene også i tida som kommer.

– Vi ser stadig eksempler fra andre kommuner på at smitten kan blusse opp igjen uten forvarsel. Så hold deg hjemme når du er syk, og test deg, vask hendene ofte og godt, og hold avstand, sier kommuneoverlegen i pressemeldingen.

Etter et halvt år med ekstra strenge regler for Fredrikstad, synes ordfører Jon Ivar Nygård det er veldig gledelig at smittesituasjonen endelig tillater at vi kan fjerne den lokale koronaforskriften, som har vært gjeldende i ulike varianter siden starten av desember.

– Dette vil også bety at kommunen kan gå videre til trinn 3 i den nasjonale gjenåpningsplanen, så snart regjeringen beslutter det, sier Nygård i pressemeldingen.

Hvis formannskapet stiller seg bak forslaget fra kommuneledelsen, skal Fredrikstad kun følge tiltakene som ligger i den nasjonale koronaforskriften. Ordføreren understreker at dette ikke betyr fullt frislipp.

– Til tross for en oversiktlig smittesituasjon og lavere tiltaksnivå, er det fortsatt grunn til å minne om at folk må følge de til enhver tid gjeldende reglene. Dersom vi på torsdag beslutter å oppheve den lokale koronaforskriften, er det reglene i den nasjonale forskriften og de nasjonale rådene som vil gjelde. Det innebærer at vi kan ha noe lengre skjenketider, at man kan samles noen flere i sosiale lag og så videre, men det vil altså fortsatt være relativt strenge regler å forholde seg til, fastslår Nygård.

Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap).

---

Nasjonale koronatiltak

Disse reglene og anbefalingene vil gjelde for Fredrikstad fra og med fredag 11. juni, dersom formannskapet vedtar å fjerne den lokale koronaforskriften:

 • Sosial kontakt: Maks ti gjester, oppfordring til å møtes utendørs. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand. Hold 1 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1–2 faste kontakter om du bor alene. Dette gjelder ikke for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det kan hindre normal drift av tjenestene. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede (fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste 6 måneder) med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand.
 • Butikker: Alle kjøpesentre og butikker skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene. Om nødvendig må de benytte vakthold for å sikre at dette følges.
 • Restauranter, kafeer, barer: Skjenkestopp kl. 24.00. Minst 1 meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand. Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.
 • Reiser: Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres. Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet (fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste 6 måneder) bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress. Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Dette gjelder ikke personer som er beskyttet.
 • Skoler og barnehage: Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune.
 • Høyere utdanning: Mer fysisk undervisning og økt bruk av jevnlig testing. Registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smittesporing.
 • Arbeidsplasser: Hjemmekontor for alle som har mulighet og/eller fleksibel arbeidstid.
 • Arrangementer: Ikke oppsøk arrangementer i en annen kommune dersom du bor i en kommune med høyt smittenivå. Planlegg deltakelsen på arrangementet godt, slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Reglene for arrangementer er som følger:
  • Maks 20 personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Maks 30 personer utendørs.
  • Maks 50 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på innendørs arrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune.
  • Maks 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
  • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter à 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.
 • Idretts- og fritidsaktiviteter: Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om én meters avstand. Dersom barn og unge trener/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling. Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såframt kommunene har samme smittenivå. Voksne over 20 år kan drive organisert trening og øvrig aktivitet innendørs i grupper på inntil 20 personer, og utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
 • Toppidrett: Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs. Det åpnes for treningskamper i serier i toppidretten som det hittil ikke er åpnet for. Det åpnes for seriekamper fra 17. juni dersom smittesituasjonen og erfaringene fra treningskampene tilsier det.

---

Hermund L. Kjernli

Hermund L. Kjernli

Journalist