Nyheter

Blokkerte luftfjæring på vogntog – med vedkubbe

Med en farlig, hjemmekomponert løsning ble sjåføren beordret til å parkere vogntoget fra Litauen.

Sjåføren av et litauisk vogntog ble avslørt da han hadde blokkert luftfjæringssystemet på tilhengeren med en vedkubbe, slik at tilhengeren kjørte uten fjæring.

Man skulle tro Statens vegvesens kontrollører sperret opp øynene da de fikk se vedkubben som blokkerte luftsystemet på vogntogets tilhenger.

– Nei, vi ser dessverre ganske ofte at sjåfører har tuklet med ventilen selv, forteller fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen på Svinesund.

Lastestropper i ferd med å ryke

Det er derimot en farlig sport sjåførene utøver når de kjører videre med løsninger slik som denne med vedkubben nå i helgen, er Grotterød klar på.

– Det er direkte trafikkfarlig. Her har han blokkert det som justerer luftfjæringen på tilhengeren, som i praksis gjør at tilhengeren kjører uten fjæring. Jeg kjenner ikke denne saken i detalj, og vet ikke hvorfor han har gjort det, men forsøk på å stanse en luftlekkasje kan være en av mange mulige forklaringer, forteller Grotterød.

Sjåføren slapp unna bot, men måtte parkere vogntoget ved kontrollstasjonen på Svinesund inntil feilen var reparert. Samme sjåfør ble også pålagt å gjøre en jobb med lasten sin før han kunne kjøre videre. Han hadde nemlig minst to lastestropper som var i ferd med å ryke. Traileren var fullastet med aluminiumsstenger.

Lastestropp i ferd med å ryke rundt aluminiumsstengene det litauiske vogntoget var fullastet med.

Hadde skrudd av fartsskriveren

Fredag, søndag og mandag ble til sammen 55 tunge kjøretøy kontrollert på vei over svenskegrensa på Svinesund og i Ørje samt under en mobilkontroll i Fredrikstad. Veivesenet ga 31 skriftlige pålegg om å utbedre feil og mangler. 21 tungbiler ble ilagt kjøreforbud.

Blant synderne på Svinesund var et bulgarsk vogntog med diesellekkasje og et polsk vogntog helt uten bremseeffekt på ett av hjulene. Fredag fikk tre vogntog i Fredrikstad kjøreforbud på grunn av dårlig lastsikring og sjåføren av et annet vogntog anmeldt til politiet for å ha skrudd av fartsskriveren, som blant annet måler kjørelengde og skal sikre at sjåførene overholder kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

I Ørje mandag, hadde lasten forskjøvet seg på et litauisk vogntog hvor lasten ikke var sikret godt nok.

Et finsk vogntog kjørte med fire utslitte dekk, to utslitte bremseklosser og en svingskive som var på vei til å skjære seg grunnet dårlig vedlikehold, ifølge veivesenets rapport.

Lastestropp i ferd med å ryke rundt aluminiumsstengene det litauiske vogntoget var fullastet med.