Nyheter

Krisemaksimerte brannfaren, hevder de ansatte

– Frevar-direktøren ville ha slutt på streiken. Dét er grunnen til at han ba brannvesenet skrive en rapport på bestilling.

Frevar i Fredrikstad
Avfallsgjenvinning

Dette hevder flere nåværende og tidligere ansatte Dagsavisen Demokraten har snakket med etter at arbeids- og inkluderingsminister Torbjørn Røe Isaksen ba 22.000 streikende gå tilbake til jobb da han fredag fikk høre om brannfaren ved Frevar i Fredrikstad.

Streike-knuseri

Våre kilder får også umiddelbar støtte fra den tillitsvalgte ved bedriften, André Kazinci. Maskinistforbundet-lederen er opprørt over måten den landsomfattende streiken ble avsluttet på:

– Jeg kan på kort varsel skaffe 30 kolleger som alle vil si at rapporten fra brannsjefen i Fredrikstad var krisemaksimering, men samtidig forstår jeg at rapporten ble som den ble: Når Frevar-direktøren selv ringer brannsjefen og ber ham komme til anlegget for å se at det damper av gammal mat som råtner – ja, da har brannsjefen ikke noe annet valg enn å sende en rapport hvor han påpeker brannfare. Men virkeligheten gjennom 40 år er at avfallet nede i bunkeren ennå ikke har tatt fyr av seg selv, sier Kazinci til Dagsavisen Demokraten.

– Oppfatter du det slik at direktøren ville knuse streiken ved å gå fram slik han gjorde?

– Ja, det mener jeg helt klart. Jeg registrerer også selv etter å ha møtt brannsjefen mandag formiddag at direktør Hellstrøm heller ikke har informert ham om at vi hadde gitt klarsignal allerede onsdag om å sette inn vakter som kan overvåke anlegget mens det er stengt. Med andre ord: brannsjefen var ikke klar over at vi hadde folk tilstede for å ivareta også brannsikkerheten, opplyser den tillitsvalgte til Demokraten.

– Forbrenningsanlegget ved Frevar stanses tre til fire ganger i året i cirka tre uker slik at vedlikehold og reparasjoner kan gjennomføres. Denne gangen var anlegget stengt i 60 timer, forteller lederen for Maskinistforbundet ved Frevar, André Kazinci.

Løftes til høyeste hold

André Kazinci sier han ikke med sin beste vilje kan forstå direktørens brann-frykt:

– Han burde opplyst omverdenen om at forbrenningsanlegget ved Frevar stanses tre til fire ganger i året i cirka tre uker slik at vedlikehold og reparasjoner kan gjennomføres. Denne gangen var anlegget stengt i 60 timer – hvorpå han ringer til brannvesenet. Forstå det den som kan! sier ansatte-talsmannen mens Klassekampen ringer for å få intervjuavtale.

– Statsråden kunngjør at streiken er slutt og viser til Frevar i Fredrikstad. Vil fagforeningen ta dette videre til forbundet, til deres advokater og så videre?

– Ja, det har vi allerede gjort. Vi skal sammen gå nøye gjennom dette forløpet. Skal du stanse en lovlig streik, som i dette tilfellet hadde 22.000 deltakere, må dette skje på redelig grunnlag. Det mener vi ikke er tilfelle i denne saken, hevder den tillitsvalgte for Maskinistforbundet ved Frevar.

– Streikebryteri

Frevar-direktør Fredrik Hellstrøm innrømmer at det var han som ba brannvesenet komme til Frevar:

– Det er ingen godt tegn at det ryker fra avfallet. Derfor tok jeg kontakt med brannforebyggende avdeling og ba dem komme utover. Jeg vil jo ikke ha på meg at jeg ikke har tatt ansvar, sier Hellstrøm til avisa.

– Den tillitsvalgte opplyser at de hadde gitt grønt lys for å bemanne det nedstengte anlegget med vakter, men at du ikke har opplyst om dette til brannvesenet. Hva er grunnen til dette?

– Jeg vurderer at det er streikebryteri å ha folk som er på jobb som gjør den jobben de som er tatt ut i streik utfører. Derfor var det fra mitt ståsted derfor ikke en relevant informasjon. Vi hadde en befaring med brannforebyggende avdeling, og jeg oppfattet at vi hadde likt syn på at brannfaren, stor eller liten, så snart som mulig burde fjernes.

Fredrik Hellström, Frevar

– Jeg skjønner at vi har ulik syn på graden av brannfare. Og jeg skjønner at vi er uenige. Men det er altså jeg som har det øverste ansvaret. Det har jeg tatt, sier direktøren.

– Anlegget var stengt i 60 timer, ringer du også brannvesenet når nedstengingen varer i tre uker?

– Nei, da har vi jo en planlagt stopp, folk på jobb der som passer på med mer, svarer Frevar-sjefen.

– Kunne fortsatt streiken etter «oppbrenning»

Brannsjef ved Fredrikstad brann- og redningskorps, Stein Didrik Laache, presiserer i en e-post til Dagsavisen Demokraten at innebærer en stor brannfare:

– I Norge er det siden 2016 registrert 228 branner i norske avfallsanlegg, noen av disse med store miljømessige konsekvenser. Det antas i tillegg at det har vært en rekke mindre branntilløp, som ikke er registrert i statistikkene.

Laache forteller videre at en brannvakt alene ikke med sikkerhet ville vært nok dersom en brann skulle ha oppstått.

– En brannvakt ville varslet oss, men spørsmålet er hvor mye røyk som skulle til før brannvesenet eventuelt ble varslet. Når brannen først har startet, så er skaden allerede skjedd. Vi har flere ganger tidligere opplevd avfallsbranner på Øra, og noen har utviklet seg raskt. Ledelsen på Frevar uttrykte stor bekymring i angjeldende situasjon, noe vi kan forstå.

Likevel kunne streiken ha fortsatt så fort de hadde tatt hånd om avfallet ved anlegget, presiserer han.

– Vi anbefalte en umiddelbar oppstart av anleggene med formål å forbrenne eksisterende innhold i siloene. Anleggene kunne etter en kontrollert «oppbrenning» stenges ned igjen, og streiken kunne eventuelt fortsatt etter dette.

Brannsjef i Fredrikstad, Stein D Laache.

Følg Demokraten på Facebook og Instagram!