Nyheter

Tverrpolitisk Viken-enighet om ny tiltakspakke

Alle partiene i Viken fylkeskommune har blitt enige om å sette av 78 millioner kroner til tiltak rettet mot barn og unge, styrking av næringslivet og sikring av arbeidsplasser.

– Over ett år med pandemi har gjort livet vanskelig for mange. Ungdommene våre har savna vennene sine og fotballtrening, korps og en normal skolehverdag. Mange har vært permittert eller mistet jobben. Derfor er jeg glad for den tverrpolitiske enigheten om ekstra hjelp til arbeids- og næringsliv, og for aktivitet og til hjelp for barn og unge, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

I «Vikenpakke II», som ble offentliggjort onsdag, er det blant annet satt av nesten 20 millioner kroner til aktiviteter og hjelp for barn og unge. Dette begrunnes med at koronapandemien og nedstengingstiltak har rammet denne aldersgruppen på ulike måter. Spesielt har flere utsatte og sårbare barn og unge fått det vanskeligere.

– Nå setter vi av 19 millioner ekstra til psykisk helse, lavterskeltilbud, tilbud innen idrett og frivillighet, tiltak for gjennomføring av videregående opplæring og å få flere unge inn i arbeidslivet. For barn og unge vil dette være viktige bidrag for å motvirke de negative konsekvensene av pandemien. Vi ønsker å sørge for bedre oppfølging av dem som har behov, og at flere får muligheten til jobb på tross av pandemien, utdyper Brenna.

Næringslivsvekst

Det settes også av til sammen over 50 millioner kroner til tiltak rettet mot et hardt prøvet næringsliv i fylket, der mange bedrifter er rammet og altfor mange har blitt arbeidsledige som følge av pandemien. Midlene skal brukes på tiltak for å stimulere til vekst og flere arbeidsplasser.

– Alle deler av næringslivet har merket pandemien, og det gis 17 millioner kroner ekstra til etablerte støtteordninger for næringslivet. I tillegg har kulturlivet hatt et tøft år, og vi trenger tiltak som treffer kulturlivet og talentene som vil ut i arbeidslivet. Derfor er vi glade for å ha fått på plass en særskilt styrking på fem millioner til aktivitetsvekst blant unge utøvere og talenter innen alle kunstarter, sier Høyres gruppeleder Anette Solli i pressemeldingen.

Tiltakspakka innebærer også 20 millioner kroner til vedlikehold av fylkeskommunale bygg, og åtte millioner til driftstiltak på fylkesveiene.

– Blant de kommunale byggene som nå skal få midler til igangsetting av Gamle Hvam museum og St. Olavs Vold i Sarpsborg. I tillegg setter vi av fem millioner til utbygging av ladeinfrastruktur for å legge til rette for fossilfri transport., både for folk og næringslivet. Behovet for utbygging er størst i de delene av Viken med lavest andel elbiler, fordi markedsgrunnlaget her er lavest, forteller nestleder i fylkesrådet Anne Beate Tvinnereim (Sp) i pressemeldingen.

Klare forventninger

Også gruppeleder for SV på fylkestinget, Camilla S. Eidsvold er glad for at alle partiene har klart å enes om en tiltakspakke.

– Det er mange som har kommet seg godt gjennom pandemien, men de viktigste er de som trenger noen eller noe for å kunne gjøre det samme, enten som menneske, elev eller med økonomiske stimuleringer. Det har vi klart å legge til rette for, med denne tverrpolitiske enigheten, kommenterer hun.

Samtidig har Viken-politikerne en tydelig forventning om at staten også spytter inn mer penger for å bøte på de økonomiske utfordringene fylkeskommunen har støtt på gjennom koronapandemien.

– Viken forventer at regjering og storting kompenserer våre merutgifter og tapte inntekter til spesielt kollektivtrafikk, videregående skoler og tannhelse fullt ut som følge av korona, og at det kommer midler for utvikling av fylkeskommunens tjenestetilbud til de som trenger det i etterkant av korona, uttaler fylkesråd for finans og administrasjon, Halvard Ingebrigtsen (Ap).

---

Dette er Vikenpakke II

Tiltakspakke for arbeidsplasser og næringsliv:

 • 15 mill. kroner til tilskuddsordninger på næringsområdet gjennom eksisterende ordninger
 • 2 mill. kroner til å styrke veiledningstjenesten i fylket
 • 2 mill. kroner til styrking av BIO-midler

Vedlikeholdspakke for å skape aktivitet:

 • 20 mill. kroner til styrket vedlikehold og ENØK-tiltak i fylkeskommunens bygg
 • 8 mill. kroner til driftstiltak på fylkesveiene
 • 5 mill. kroner til ladeinfrastruktur i Viken
 • 2 mill. kroner til pakke for renere vann og vassdrag

Tiltak for barn og unge:

 • 4 mill. kroner til styrking av tiltak for psykisk helse hos barn og unge
 • 2 mill. kroner til Mental Helse for utvidelse av lavterskeltilbudet i Viken
 • 200 000 kroner til digitalt innhold i årets “Sommerles-kampanje”
 • 1,5 mill. kroner til prosjekter for å få idretten og frivilligheten tilbake til normalen

Tiltak for unges mulighet for utdanning og jobb:

 • 9 mill. kroner for å få flere lærlinger og elever til å gjennomføre videregående opplæring
 • 1 mill. kroner til at unge kan få sommerjobber som museumsverter
 • 1,3 mill. kroner til prosjekt sammen med LO og NHO, for inkludering i arbeid og utdanning
 • 5 mill. kroner for å støtte kulturliv og talenter

Kilde: Viken fylkeskommune

---

Hermund L. Kjernli

Journalist