Nyheter

Arena Fredrikstad betydelig nedskalert: 682 millioner ble til 889 på fem år

Besværlige grunnforhold og høyere tomtekostnader tvinger Arena Fredrikstad-planleggerne til å tenke nytt. Med et pennestrøk er tilskuerkapasiteten allerede redusert fra 3900 til 3250.

En reduksjon i antallet publikumsplasser fra 3900 til 3250 og ingen utnytting av taket som utomhus-areale er blant grepene som foreslås for å bringe Arena Fredrikstad-kostnadene ned.