Nyheter

Streikekamp på bruene for bedre lønn i høyskoleyrker

På tre bruer i sentrum syntes det godt at Fredrikstad onsdag har nær 1.000 streikende ute i kamp for bedre lønn.

Helsesykepleier Nina Gaarder Gjerløw mener det er på tide at lønna i flere yrker hvor man jobber med mennesker bedre gjenspeiler viktigheten av jobben.

Unio krever en klar reallønnsvekst for sine medlemmer. Meklingen førte ikke fram mellom Unio og KS. Dermed har Unio tatt ut 7.390 lærere og helsearbeidere i streik over hele landet.

Onsdag ble streiken trappet opp til å omfatte Fredrikstad, noe blant andre mange småbarnsforeldre har fått kjenne på i dag.

Skoler, barnehager, sykehjem, hjemmesykepleie, bibliotek, Frevar og andre er berørt. Nesten 1.000 Unio-medlemmer i Fredrikstad er ute med gule streikevester. Klokka 12 ble streiken markert på de tre bruene mellom sentrum og Kråkerøy.

Streikende i Fredrikstad markerte opptrapping av Unio-streiken på de tre bruene mellom sentrum og Kråkerøy onsdag.

Jobben vi gjør er viktig, og det bør synes bedre på lønnsslippen.

—  Nina Gaarder Gjerløw, helsesykepleier

Helsesykepleier Nina Gaarder Gjerløw ved Hurrød skole var blant de kampklare som hadde tatt plass på gangbrua.

– Vi jobber med mennesker, og vi jobber med sårbare mennesker – sårbare barn og voksne. Jobben vi gjør er viktig, og det bør synes bedre på lønnsslippen, trekker hun fram som fellesnevneren for flere yrkesgrupper som nå streiker sammen.

Gjerløw poengterer om sitt eget yrke:

– Vi er en rekrutteringsutsatt gruppe, som trenger folk. Og lønn er jo et virkemiddel for å rekruttere flere dyktige og kvalifiserte kolleger. Vi er blitt hengende etter i veldig mange år på lønn, sier hun til Dagsavisen Demokraten.

Vi er alle høyskolegrupper, som alle opplever utfordringer med rekruttering.

—  Rita Standal, nestleder i Unio Fredrikstad
Nestleder Rita Standal i Unio Fredrikstad var ute blant de streikende ved gangbrua onsdag.

De streikende i Fredrikstad har tidligere på dagen hatt digitalt oppstartsmøte før mange er blitt plassert ut som streikevakter på arbeidsplassene, forteller nestleder Rita Standal i Unio Fredrikstad.

– Vi er alle høyskolegrupper, som alle opplever utfordringer med rekruttering. Vi representerer en kompetanse som er kjempeviktig for offentlig sektor – innenfor opplæring, pleie og omsorg, rehabilitering og drift av renovasjonsanlegget, påpeker Standal.