Nyheter

Her håper kommunen det skal bugne av blomster og bier

Som en utstrakt hånd til pollinerende insekter, og et grep i kampen for artsmangfoldet setter Fredrikstad kommune av landbruks- og parkarealer til blomsterenger.

Naturforvalter Jørgen Torp i Fredrikstad kommune inspiserer det som etterhvert skla bli en blomstereng ved Veum.