Nyheter

Andelen helt ledige på sitt laveste gjennom koronatida

Drøyt 16.000 personer i Øst-Viken har nå status som helt arbeidsledige, en mer enn halvering fra ledighetstoppen for litt over ett år siden.

Inngangsparti Nav Fredrikstad.

I en pressemelding fra Nav Øst-Viken – som omfatter Østfold-kommunene, Follo og Romerike – opplyses det at 8,2 prosent av befolkningen i deres dekningsområde er registrert som arbeidssøkere ved utgangen av mai. Dette er summen av helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak.

I antall personer utgjør dette 31.481, og det er 3.511 færre enn måneden før. Samtidig har det blitt 2.477 færre helt eller delvis permitterte i regionen fra april til mai.

– Det er gledelig å se at ledigheten fortsetter å synke i takt med de siste ukenes lettelser på flere smitteverntiltak i kommunene i Øst-Viken. Nå som regjeringens andre trinn av gjenåpningsplanen har trådt i kraft, vil det føre til at tallet på ledige og permitterte vil gå ytterligere ned framover, sier direktør Steinar Hansen i NAV Øst-Viken i pressemeldingen.

Mange langtidsledige

Ledighetstoppen i Øst-Viken ble nådd for litt over ett år siden – kort tid etter at koronapandemien traff Norge – da over 60.000 personer i regionen var registrert som arbeidssøkere, og av disse mer enn 39.000 helt ledige.

Tilsvarende tall hva gjelder antall helt ledige viser nå 16.105, altså en halvering og vel så det fra de svært dramatiske tallene i mars og april i 2020.

– Selv om arbeidsledigheten fortsatt er høy, er det viktig å merke seg at ledigheten nå er betraktelig lavere enn i mai i fjor, da den var på 13,4 prosent av arbeidsstyrken. Til sammenligning er ledigheten 5,2 prosentpoeng lavere i mai i år, poengteres det i pressemeldingen.

Ser man på andelen helt ledige i Øst-Viken som helhet, har denne blitt redusert fra 5,3 til 4,2 prosent bare i løpet av den siste måneden. Dette er den laveste andelen siden koronapandemien og nedstengingen av landet startet.

– Det er likevel verdt å merke seg at nesten hver tredje av alle som er registrert som helt ledige i Øst-Viken er under 30 år. Det utgjør 4.118 personer, som er en nedgang på 533 personer fra forrige måned, da antallet var 5.651. Det er også verdt å merke seg at 41,5 prosent av alle helt ledige er langtidsledige, skriver Nav videre.

Infografikk som viser status for arbeidsmarkedet i Øst-Viken ved utgangen av mai 2021.

Høyest i byene

Steinar Hansen mener likevel at deres nylig publiserte bedriftsundersøkelse gir grunn til optimisme, dersom man er villig til å tenke alternative karriereveier eller omstille seg.

– Her svarer nesten en tredel av virksomhetene i Øst-Viken at de forventer økt bemanning de neste 12 månedene. Samtidig viser undersøkelsen at mange virksomheter, spesielt innenfor helsesektoren, mangler kvalifisert arbeidskraft. Det betyr at arbeidssøkere bør tenke på utdanning og kvalifisering når de skal velge karrierevei, uttaler Nav-direktøren.

Det gledelige er at samtlige kommuner i hele Øst-Viken har hatt en markant nedgang i antall helt ledige sammenlignet med samme måned i fjor.

Ser man på Østfold-kommunen er det Sarpsborg (4,4), Moss og Fredrikstad (begge 4,1) som har den høyeste andelen helt ledige. I andre enden av skalaen finner man Marker (1,9), Skiptvet, Hvaler og Aremark (alle 2,3).

På permitteringssiden er det også Moss som har den høyeste andelen i Østfold, med 3,3 prosent helt eller delvis permitterte. Deretter følger Rakkestad (3,0), Våler (2,7), Råde, Indre Østfold og Fredrikstad (alle 2,4).

---

Ledighetstall for Østfold

Andel og antall helt ledige per kommune ved utgangen av mai 2021 (endring i antall personer fra samme måned i fjor):

 • Halden: 3,8 prosent, 547 personer (-353)
 • Moss: 4,1, 988 (613)
 • Sarpsborg: 4,4, 1.191 (-642)
 • Fredrikstad: 4,1, 1.667 (-1.118)
 • Hvaler: 2,3, 49 (-56)
 • Aremark: 2,3, 15 (-13)
 • Marker: 1,9, 32 (-28)
 • Indre Østfold: 3,6, 820 (-519)
 • Skiptvet: 2,3, 46 (-23)
 • Rakkestad: 3,5, 145 (-90)
 • Råde: 3,2, 122 (-80)
 • Våler: 2,8, 84 (-69)

---