Nyheter

Unio tar ut ytterligere 13.370 medlemmer i streik i neste uke

Unio kommune varsler at de fra onsdag neste uke tar ut ytterligere 13.370 medlemmer i streik over hele landet.

Sandvika 20210527. 
Unio lader opp på første streikedag på Thon Hotel i Sandvika. Herfra skal de sende en direktesending til sine medlemmer, før de skal ut å streike.
Foto: Torstein Bøe / NTB

Dersom det ikke har kommet en løsning på konflikten vil Unio kommune fra onsdag ta ut ytterligere 13.370 medlemmer i streik. Dette rammer barnehager, skoler, helseinstitusjoner og bibliotek og andre kommunale virksomheter over hele landet.

Da vil i så fall over 20.760 medlemmer være i streik.

Tre nye kommuner – deriblant Fredrikstad

Kommunene som allerede er berørt, og som nå melder om opptrapping, er Alta, Bærum, Bergen, Bodø, Haugesund, Kristiansand, Trondheim, Stavanger, Levanger, Ringsaker, Sunnfjord, Tønsberg og Ålesund.

I tillegg blir Fredrikstad, Porsgrunn og Drammen berørt i det nye uttaket.

– KS må ta dette samfunnsproblemet på alvor og gi et anstendig tilbud som kan bidra til å gjøre yrkene mer attraktive, sier nestleder Silje Naustvik i Norsk Sykepleierforbund.

– Våre medlemmer gjør en uerstattelig innsats for samfunnet. Det er komplekse og krevende oppgaver som krever høy kompetanse og lang utdanning. Det er ingen overdrivelse å si at uten vår uunnværlige kompetanse, stopper Norge, understreker nestlederen.

– For dårlig tilbud

Unio mener lønnstilbudet som lå i skissen fra mekleren var altfor dårlig, og at avstanden mellom Unio og KS ble for stor.

Dermed ble 7.390 av deres medlemmer tatt ut i streik torsdag.

– Skissen fra mekler var like over det som ble resultatet i privat sektor. Dette var likevel ikke nok for Unio kommune, som hadde krav om klar reallønnsvekst for sine medlemmer i år, skrev Unio i en pressemelding torsdag.

– Unios krav var rett og slett ikke mulige å innfri. Kommuner og fylkeskommuner har ikke mulighet til å øke lønningene langt ut over de fastsatte rammene, sa forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø.

Det er altså ansatte som er organisert i Unio som er tatt ut i streik. Lærere og ansatte som er organisert i LO, YS og Akademikerne tas ikke ut ettersom disse kom til enighet med KS om en ramme på 2,8 prosent.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Streikeuttak i Fredrikstad

Disse kommunale og fylkeskommunale arbeidsplassene berøres av streiken:

 • Ambjørnrød skole
 • Begby skole
 • Bjørneklova barnehage
 • Borge ungdomsskole
 • Buskogen barnehage
 • Cicignon skole
 • Fjeldberg sykehjem
 • Faunsvei 3 og 6 omsorgsboliger
 • Fysio- og ergoterapitjenesen
 • Haugeløkka/Falcheveien boliger
 • Helsehuset rehabiliteringsavdeling dag/døgn
 • Helsehuset medisinske tjenester
 • Helsevern for barn og unge
 • Hjemmesykepleie h2, ressursenhet og helsevakt
 • Hjemmesykepleie nord
 • Hjemmesykepleie syd
 • Hjemmesykepleie vest
 • Hjemmesykepleie øst
 • Hovedbiblioteket
 • Korttidssenter
 • Lærings- og mestringssenter
 • Omsorgssentre ressursenhet
 • Seksjon helse og velferd
 • Seksjon utdanning og oppvekst
 • Seksjoner for sentraladministrasjon
 • Tildelingskontoret
 • Utdanning og oppvekst felles administrasjon
 • Østsiden sykehjem
 • Fredrikstadmarka barnehage - Veum
 • Frevar
 • Gaustadgrenda barnehage
 • Glemmen sykehjem
 • Gressvik barnehage
 • Gressvik ungdomsskole
 • Gudeberg barne- og ungdomsskole
 • Haugeåsen ungdomsskole
 • Helsevakt - trygghetspatrulje, nattpatrulje
 • Hurrød skole
 • Hverdagsrehab, dagtilbud ol.
 • Kråkerøy ungdomsskole
 • Kvernhuset ungdomsskole
 • Langøyåsen barnehage
 • Leie barnehage
 • Lunde barneskole
 • Løen barnehage
 • Manstad skole
 • Oksviken barnehage
 • Rolvsøy barnehage
 • Rolvsøy sykehjem
 • Sagabakken skole
 • Slevik skole
 • Smedbakken sykehjem
 • Smertulia barnehage
 • Solliheimen sykehjem
 • Speiderfjellet barnehage
 • Torsnes barnehage
 • Torsnes skole
 • Torsnes sykehjem
 • Trosvik barnehage
 • Vestbygda ungdomsskole
 • Østfold kontrollutvalgssekretariat
 • Årum skole
 • Frederik II videregående skole
 • Glemmen videregående skole

---