Nyheter

Skeptisk til hemmelighold av dødsbrann: Sekkelsten (H) forundret over kommunens informasjonsstrategi

Høyres Arne Sekkelsten mener det er forunderlig at kommuneledelsen ikke forteller politikerne og allmennheten om at et menneske har omkommet i brann ved Østsiden Eldresenter.

– Skal vi som er politikere gjøre vår jobb på en god måte, er det avgjørende at vi blir løpende informert når tragiske hendelser som en dødsbrann inntreffer. Derfor vil jeg gjerne vite hva bakgrunnen er for at kommunen legger lokk på en slik sak, sier Sekkelsten til Demokraten.

Utfordrer utvalgslederen

Onsdag kunne Demokraten fortelle at en 69 år gammel rullestolbruker døde av omfattende brannskader han ble påført i sin leilighet ved Østsiden Eldresenter. Den tragiske hendelsen inntraff 14. april, men tross iherdig innsats av personalet på stedet og leger og sykepleiere ved Sykehuset Østfold, døde mannen noen timer senere.

Også i 2008 omkom en beboer ved den samme institusjonen i en liknende brann.

Overfor Demokraten har etatssjef Wenche Halvorsen i helse- og velferdsseksjonen i Fredrikstad kommune oppgitt som grunn for at kommunen ikke har valgt å informere allmennheten om dødsbrannen et behov for å vurdere enhver slik hendelse individuelt.

Denne strategien har fått Sekkelsten til å stille følgende fem spørsmål til lederen av helse- og velferdsutvalget, Helene S. Apenes Matri, når utvalget samles onsdag 26. mai:

  • Hva skjedde i 2008 – hva har i så fall blitt gjort i mellomtiden for å sikre brukernes sikkerhet?
  • Hva blir nå gjort konkret for å unngå lignende hendelser i fremtiden ved kommunens eldresenter og sykehjem?
  • Er det konkrete sikkerhetsmessige problemer knyttet til rullestolbruk og dører ved eldresenteret i Borgarveien?
  • Hva er kommunens informasjonsstrategi ved slike alvorlige hendelser, og hvilke vurderinger ble gjort her?
  • Tenker utvalgsleder at Helse- og velferdsutvalget sine medlemmer burde få vite om en slik alvorlig hendelse på annet vis enn gjennom mediene?

– Jeg vil gjerne vite hva slags vurderinger som ligger til grunn for ikke å gå ut med informasjon etter en slik særdeles alvorlig hendelse. Jeg ser ikke bort fra at svaret fort kan bli at saken er under politietterforskning, at det skal tas hensyn til familie og så videre. Likefullt må vi som har et politisk ansvar for at sikkerheten ivaretas for de eldre, bli fortløpende informert. Jeg mener også at åpenhet om slike hendelser er viktig for å forhindre spekulasjon hos allmennheten, poengterer Sekkelsten overfor avisa.

Helene Saloua Apenes Matri, Fredrikstad Arbeiderparti

Må snakke med administrasjonen først

Lederen i Helse- og velferdsutvalget, Helene S. Apenes Matri. ønsker ikke å svare på Demokratens spørsmål om kommunen burde informert politikerne og allmennheten om dødsbrannen eller ikke:

– Jeg har tatt kontakt med administrasjonen og vil avvente et svar derfra før jeg vil si noe om hvorvidt dette skulle vært kommunisert ut eller ikke, sier Apenes Matri hvoretter hun skriver følgende på sms:

– Først og fremst går mine tanker til venner og familie av innbyggeren som døde. De har min medfølelse i sorgen. Deretter vil jeg poengtere at jeg som politiker er i en prosess med å få informasjon knyttet til om dette er en sak vi som politikere burde vært informert om. Det som så langt er å si om saken er at hendelsen skjedde i et privat hjem (leiet bolig ved Østsiden eldresenter). Saken er avsluttet hos Statens helsetilsyn uten kommentarer og ligger nå hos Statsforvalter og politiet. Jeg ønsker å avvente ytterligere kommentarer før konklusjonen foreligger derfra.

På spørsmål til kommunens informasjonssjef Eivind Fjellstad om kommunen bør gå ut og informere når menneskeliv går tapt ved et eldresenter – og hva grunnen er for ikke å gjøre det, svarer han slik:

– Det er ingen tvil om at åpenhet er et grunnprinsipp i Fredrikstad kommunes kommunikasjonsstrategi. I dette konkrete tilfellet dreide det seg om en person som leide bolig av kommunen. Da har hendelsen skjedd i et privat hjem, og da er det ikke automatikk i at kommunen informerer ut av hensyn til personvern og privatlivets fred. Saken er varslet brann, politi, helsetilsyn og statsforvalter i henhold til gjeldende regler. Her og nå avventer vi konklusjon fra politi og statsforvalter, uttaler Fjellstad.

Følg Demokraten på Facebook og Instagram!