Nyheter

Høyesterett forkaster anke om bruk av skjult filming som bevis i straffesak

Høyesterett forkaster anken til en kvinne som angivelig ble filmet med et skjult kamera mens hun var i ferd med å ripe opp bilen til en nabo.

Borgarting lagmannsrett tillot i januar påtalemyndigheten å bruke det skjulte videoopptaket som bevis i straffesaken mot kvinnen som ble filmet mens hun angivelig er i ferd med å ripe opp bilen til naboen. Hennes advokat anket imidlertid til Høyesterett.

Sakens bakgrunn er at en kvinne i Fredrikstad fikk bilen sin ripet opp flere ganger. Manglende vitner gjorde at anmeldelsen ble henlagt.

Kvinnen og en nabo satte derfor opp et skjult mobilkamera i boligsameiets garasje, men kameraovervåkingen var ulovlig. Til slutt ble en annen nabokvinne tatt på fersken.

Spørsmålet var dermed om påtalemyndigheten kunne bruke den ulovlige kameraovervåkingen som bevis i straffesaken mot naboen. Ulovlig ervervede bevis kan i utgangspunktet føres i norske straffesaker, men det må foretas en konkret vurdering og avveining.

Nå har altså Høyesterett avvist anken.

– Samlet sett ser jeg det slik at lagmannsretten har foretatt en tilstrekkelig bred vurdering basert på relevante kriterier. Det er da ikke grunnlag for å hevde at kjennelsen bygger på en uriktig generell forståelse av bevisavskjæringsnormen, skriver Høyesterett i sin kjennelse.