Nyheter

Vogntog var fylt med millioner av sigaretter og nesten 11.000 liter sprit og øl

– Ett av de største beslagene vi har hatt på lang, lang tid, fastslår seksjonssjefen ved Svinesund tollsted.

Beslag av 1.964.200 sigaretter, 9.598 liter brennevin og 1.296 liter øl ved Svinesund tollsted 28. februar 2021.

I slutten av februar ble en polsk sjåfør i 50-årene pågrepet av politiet etter funn av de enorme mengdene smuglervarer i vogntoget han kjørte, men av hensyn til etterforskningen er det først nå Tolletaten kan gå ut med saken.

– Det var en polskregistrert ekvipasje som ble stoppet for kontroll på vei ut fra rød sone ved tollstasjonen. Inspektørene våre prøvde å få sjåføren i tale, men han responderte ikke først, så det var vanskelig å få noe ut av ham, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen Demokraten.

Beslag av 1.964.200 sigaretter, 9.598 liter brennevin og 1.296 liter øl ved Svinesund tollsted 28. februar 2021.

«Mike» markerte

Mannen hadde ikke lagt fram noen tollpapirer i ekspedisjonen på lasten han fraktet, men viste til slutt fram dokumentasjon på at han hadde med seg 33 paller, og at vekta på vogntoget var oppgitt til 22,7 tonn.

– Etter hvert kom det fram at varene skulle være panel som skulle levers til et firma i Norge. Det ble likevel besluttet å gjennomføre en skanning av hele ekvipasjen, sier Grandahl.

Ut fra bildene som dukket opp skjermen kunne skanneroperatøren se at lasten inneholdt både flasker og bokser, men også konturene av noe annet som ikke skulle vært der.

– Vogntoget ble tatt inn i kontrollhallen, og flerbrukshunden Mike ble satt inn i søk. Han er også trent til å finne sigaretter, så da han markerte skjønte vi at vi kom til å finne det også, utdyper Grandahl.

Beslag av 1.964.200 sigaretter, 9.598 liter brennevin og 1.296 liter øl ved Svinesund tollsted 28. februar 2021.

Over 11 millioner kroner

Inne i vogntoget ble det funnet en rekke paller som var pakket inn i hvit krympeplast og påklistret bilder av veggpanel. Da tollerne skar et snitt i plasten på den ene pallen viste det seg imidlertid at det dreide seg om noe helt annet.

– Den var lastet med esker med brennevin, og litt lenger inn snittet vi opp en annen som var fylt med sigaretter. Da ble situasjonen fryst, og politiet kom for sporsikring og tok med seg sjåføren, sier seksjonssjefen

Da tollerne var ferdig med å losse og kontrollere innholdet i vogntoget, viste det seg at mannen fraktet til sammen 1.964.200 sigaretter, 9.598 liter brennevin og 1.296 liter øl.

– Til sammen utgjør dette unndratte avgifter på 11.369.232 kroner, så her var det smekkfullt av høyt beskattede varer. Med så mye sigaretter og brennevin blir det fort snakk om store summer, fastslår Grandahl.

– Det har var et skikkelig beslag, ett av de største vi har hatt på lang, lang tid, legger han til.

Beslag av 1.964.200 sigaretter, 9.598 liter brennevin og 1.296 liter øl ved Svinesund tollsted 28. februar 2021.

Fortsatt fengslet

Etterforskningsleder Vidar Andersen ved Halden politistasjon opplyser til Dagsavisen Demokraten at saken fremdeles er under etterforskning, og at sjåføren per nå sitter varetektsfengslet mistenkt for det omfattende smuglingsforsøket.

– Det er riktig at det ble stanset et vogntog på Svinesund som inneholdt store mengder av disse høyt avgiftsbelagte og udeklarerte varene. Jobben vår nå er å finne ut om han som kjørte er uskyldig, eller om han har handlet uaktsomt eller forsettlig i forbindelse med innførselen, sier Andersen.

Han kan ikke kommentere om det er konkret mistanke om organisert grensekriminalitet i akkurat dette tilfellet, men sier på generelt grunnlag at alle store smuglingsforsøk krever en form for organisering.

– De som kjører disse vogntogene har sjelden råd til å kjøpe eller leie disse selv, og er derfor avhengige av å få økonomisk hjelp, så det er nesten alltid en form for apparat bak, utdyper etterforskningslederen.

Andersen legger til at det vil være opp til påtaleansvarlig og domstol hva slags straff sjåføren eventuelt kan vente seg om han blir funnet skyldig.

– Det er ikke noe jeg har fokus på, for min jobb er å etterforske og lede etterforskningen. Men det er ganske selvsagt at slike saker normalt ender opp med en ubetinget fengselsstraff, avslutter han.