Nyheter

Hunnbakken stengt for gjennomkjøring i opptil tre måneder

Det blir omkjøring for tre bussruter når arbeidet med å rehabilitere veistrekningen i Borge nå er i gang.

I en pressemelding fra Fredrikstad kommune opplyses det at det skal skiftes ut masser og asfalteres. Arbeidene i Hunnbakken startet altså opp i begynnelsen av mai, ved Haldenveien, og vil pågå i mellom to og tre måneder framover.

Rehabiliteringsprosjektet betyr blant annet at det blir omkjøring for busslinjene 116, 178 og 186 inntil videre.

  • Busslinje 116 og 178 har omkjøring via Haldenveien. Holdeplassene Borge skole, Porsmyr, Kjølshunn, Grimstad og Pilkveien blir ikke betjent.
  • Busslinje 186 starter ved Borge kapell. Holdeplassene Porsmyr, Kjølshunn, Grimstad og Pilkveien blir ikke betjent.

– Elever til Borge ungdomsskole på morgenen henvises til busslinje 186 på holdeplassen Grimstadveien kl. 08.10, heter det i pressemeldingen.

Videre opplyses det at tømming av husholdningsavfall blir gjennomført som vanlig gjennom hele anleggsperioden, men at beboerne i området må regne med anleggstrafikk, samt støv og støy fra anleggsmaskiner.

– Berørte kan kjøre til sine eiendommer, bortsett fra at enkelte avkjørsler blir stengt for en liten periode etter hvert som arbeidet går framover. Vi beklager ulempene arbeidene medfører for berørte, skriver kommunen.

For ytterligere informasjon henvises det til et eget informasjonsskriv til berørte i anleggsområdet om prosjektet.