Nyheter

– Setterådmannen har ennå ikke møtt meg, sier varsler

Han har sendt nærmere 300.000 kroner i honorarkrav til kommunen, men settekommunedirektør Nils Holm har ennå ikke møtt varsleren fra teknisk etat.

Fem år etter at bystyret vedtok full gransking av arbeidsmiljøet i Teknisk Drift, hvor et titalls ansatte meldte fra om alt fra mobbing og trakassering til momsjuks, venter fremdeles to av de tre sentrale varslerne på å få sine erstatnings- og oppreisingssaker behandlet.

Trolig vil det gå mange år før settekommunedirektør Nils Holm, varslerne og deres advokat Arild Karlsen kommer i mål.

– En farse

– Saken har utviklet seg til å bli en farse hvor varslerne og skattebetalerne til slutt blir taperne. Nå har det gått fem år siden Nils Holm ble engasjert som setterådmann (settekommunedirektør fra 1. januar 2021). Og vet du hva, han har ennå ikke bedt om å få møte verken meg eller advokat Karlsen. Det sier det meste. Fikk han ikke dette oppdraget nettopp fordi han som en uhildet tredjeperson skulle forsøke å se saken fra utsiden? spør varsleren. som opplevde å bli tvunget bort fra sin arbeidsplass allerede i 2015.

Det er i første rekke prosessen som sådan varsleren nå mener er det mest kritikkverdige.

– Jeg vil gå så langt som å si at Holm bare er et navn i denne materien. Han har et oppdrag han får godt betalt for, og det er det. Selve jobben er det kommuneadvokaten i Fredrikstad som gjør med hjelp fra byarkivaren. De har et tett samarbeid hvor det er folkene i Fredrikstad, som med all kunnskapen de har, er førende. For meg er dette selvsagt svært bekymringsfullt. Jeg har jo mange ganger uttalt at jeg ikke har tillit til verken kommuneadvokatens kontor eller byarkivaren, sier varsleren, som i fjor opplevde at krav-brevet om erstatning og oppreising, som ble sendt 13. juli, ble sporløst borte i kommunen.

Hun legger videre til:

– Her for en tid tilbake får advokaten og jeg også plutselig beskjed om at det er kommunens forsikringsselskap Gjensidige som skal avgjøre saken. Hvorfor i all verden skulle kommunen engasjere en setterådmann til dette arbeidet når det er et forsikringsselskap som skal behandle kravet? spør varsleren seg.

– Det er jeg som gjør jobben

Demokraten har fått bekreftet av byarkivar Ingerid Gjølstad at Nils Holm samarbeider med henne, kommuneadvokat Just Kullberg-Marcussen og rådgiveren Eva Berg Pedersen.

– Men de endelige vurderingene er det jeg som gjør. Så å hevde at det ikke er jeg som gjør jobben, er feil. For øvrig er det helt vanlig at man samarbeider om saker hvor det er tunge, kompliserte juridiske spørsmål. Dette har jeg mye erfaring med etter å ha jobbet 24 år som kommunaldirektør i Oslo, sier settekommunedirektør Nils Holm til Demokraten.

– Du har i løpet av disse årene ennå ikke møtt varsleren eller hennes advokat for å drøfte denne omfattende saken?

– Jeg har truffet varsleren en gang i forbindelse med gjennomgangen av granskingsrapporten som advokatselskapene Simonsen, Vogt, Wiig la fram i 2018.

– Vil du møte varsleren om hun ber om dette?

– Hvis varslerens advokat ber meg stille til møte med vedkommende, så skal jeg vurdere det, svarer Holm.

Sparer skatt

Demokraten har nylig bedt om innsyn i alle fakturaene Holm har sendt Fredrikstad kommune fra han ble engasjert i 2016 til dags dato.

I dokumentene kommer det fram at Holm sendte ut sin første faktura pålydende 202.820 kroner til Fredrikstad kommune 29.11 2018 – altså to år etter at han inngikk avtalen om å være setterådmann. Senere er det fakturert for ytterligere 89.000 kroner.

– Hva skyldes det at regninga sendes ut flere år etterpå – og at det er Nils Holm Konsult som er avsenderen og ikke Nils Holm, slik det står i oppdragsavtalen?

– Årsaken til dette er at jeg ble 70 år i 2015 og skulle gå av med pensjon fra Oslo kommune. For å spare skatt opprettet jeg en tid senere et enkeltmannsforetak med tittelen Nils Holm Konsult. Det er grunnen til samlefakturaen for årene 2016, 2017 og 2018, forklarer Nils Holm.

– Og da får Fredrikstad kommune en moms på 25 prosent fra deg på toppen, som ikke var en del av avtalen fra 2016. Kan dette være greit?

– Jeg har tatt opp dette med kommunen og fått aksept. Men for kommunen betyr ikke dette mer å betale; de slipper både arbeidsgiveravgift, sosiale utgifter og feriepenger. Regnestykket går da faktisk i kommunens favør, hevder Holm.

– Tar aldri slutt

Geir Adolfsen i Rødts varslingsgruppe er sammen med Henning Aall (tidl. Mdg, nå uavhengig) blant dem som har ytret seg mest kritisk til den store varslersaken.

Adolfsen sier det slik:

– Jeg tror dette ender på den vanlige måten. Varslerne sitter igjen med småpenger mens setterådmannen, rådmannen, advokatene som jobber for kommunen, konsulentene og så videre får så det holder. Vi så jo bare hva rådmannen som valgte å gå fikk: over tre millioner. Den første av de tre varslerne som har fått oppreising og erstatning fikk kun 300.000 kroner. Det er også veldig merkelig at politiker-flertallet bare lar dette skure å gå i det uendelige, sier Adolfsen til Demokraten.

Rita Holberg (H) fikk det politiske ansvaret med å følge opp granskingen da hun ble leder av det såkalte ad-hoc-utvalget i 2016.

– Jeg har ikke lenger noe med varslersaken å gjøre, men jeg må si det overrasker meg at man ikke kommer til en avslutning, Det tar liksom aldri slutt. Nei, dette er ikke bra. Men som sagt: jeg har egentlig ingen rolle å spille lenger i denne saken, poengterer Holberg overfor Demokraten.