Nyheter

Tolldirektøren: – Fantastisk at så mange vil ta tollerutdanningen

På 35 studieplasser fikk den ferske tollerutdanningen hele 2.064 førsteprioritetssøkere, flest per plass i hele landet. Også i Østfold-kommunene er det nye utdanningstilbudet svært populært.

Norske tollere kontrollerer de reisende som kommer til Norge over grensen på Svinesund. Illustrasjonsfoto: Geir Olsen / NTB

Dette er det første året at norske studenter kan gjennomføre en tollfaglig bachelorgrad. Studiet tilbys kun ved Universitetet i Stavanger.

– Det er fantastisk at så mange ønsker å ta tollerutdanningen. Vi har alltid hatt mange dyktige søkere til Tolletatens interne utdanning, men var svært spente på hvordan det nye bachelorstudiet ville bli tatt imot, sier tolldirektør Øystein Børmer.

Søkelys på yrket

Han trekker fram at etaten de siste årene har jobbet bevisst og målrettet for å vise fram Tolletaten som arbeidsgiver. Blant annet har det vært en TV-serie som mange har fulgt med på, og pandemien har satt ekstra fokus på sikkerhet og beredskap.

– Disse høye søkertallene tar jeg som et tegn på at vi har lyktes, sier Børmer, som legger til at etaten vil trenge flinke tollere også i årene som kommer.

I bachelorstudiet i toll, vareførsel og grensekontroll er sentrale emner juss, handel, etterretning, HMS, psykologi, kultur- og samfunnsfag, konflikthåndtering og logistikk. I studiet inngår det seks måneder praksis på tollsteder.

Divisjonsdirektør for Grensedivisjonen i Tolletaten, Heidi Vildskog.

– Gode jobbmuligheter

Tall fra Samordna opptak viser at den rykende ferske utdanningstilbudet er landets mest søkte utdanning per studieplass, med sine 2.064 førsteprioritetssøkere på 35 plasser. Den er også den nest mest populære utdanningen i antall førsteprioritetssøkere totalt sett, etter siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole (NHH), som har 2.221 førstevalgsøkere til sine 500 studieplasser.

– At vi går rett inn på førsteplassen som debutant er veldig kjekt og gøy, fastslår direktør for Tolletatens grensedivisjon, Heidi Vildskog overfor Dagsavisen Demokraten.

Hun mener det er flere årsaker til at det nye studiet er såpass ettertraktet.

– Jeg har fått med meg at det er veldig mange som søker høyere utdanning generelt nå, og at studentene ønsker seg til yrker der de både får gjort en forskjell, og der de høyst sannsynlig får en jobb etterpå. Hos oss er det et stort behov og gode muligheter for fast stilling etter endt utdanning, så selv om det sikkert også er mange store import- og eksportselskaper som har interesse av å tilknytte seg folk med tollerutdanning, håper vi å få lov til å beholde flest mulig selv, sier Vildskog med et smil.

Solid Østfold-søkning

Hele 458 av førstevalgssøkene til tollerutdanningen er hjemmehørende i Viken fylke, nest flest i landet etter Rogaland der studietilbudet er lokalisert, og 163 av disse kommer fra en av Østfold-kommunene.

Fredrikstad er på 7. plass nasjonalt med 51 studenter som har denne utdanningen som førstevalg, mens også Indre Østfold, Sarpsborg, Halden og Moss er høyt oppe når lista brytes ned på kommunenivå.

– Jeg er jo fra Hvaler selv, og i Østfold har vi to av landets største grenseoverganger ved Svinesund og Ørje, der vi sysselsetter mange innenfor tolleryrket, kommenter Vildskog som mulige forklaringer på populariteten i denne delen av landet.

Sanner imponert

I likhet med tolldirektør Øystein Børmer tror også hun at TV-serien «Toll» har hatt stor betydning.

– De færreste har nok hatt breddeinnsikt i hva en tollerhverdag er fra tidligere, og nå har vi fått vist fram mye av det digre samfunnsoppdraget tollerne driver med. Det har nok vært en aha-opplevelse for mange å se at det er så mange ulike fag man kan lene seg mot med en tollutdanning i bunn.

– Og så er det godt for oss å få fram hele bildet, skape oppmerksomhet rundt hvor mye varer som forsøkes smuglet inn i landet vårt 24/7, og den viktige jobben tollerne våre gjør for å stoppe dette, sier Vildskog.

Tolletatens oppdragsgiver, Finansdepartementet, er imponert over de ferske tallene. Finansminister Jan Tore Sanner (H) forstår godt at mange vil jobbe i Tolletaten.

– Etaten har vist en imponerende endringstakt de siste årene, og ny utdanningsmodell er ett av flere viktige utviklingstiltak i en fremoverlent organisasjon, sier han i en pressemelding.

(NTB/Dagsavisen)