Nyheter

Ny karttjeneste gjør det enklere å verne om sårbare sjøfugler

I disse dager er fuglene i skjærgården i Fredrikstad og Hvaler ekstra sårbare. – Den nye tjenesten gjør det enklere for ferske friluftsbrukere å følge vernebestemmelsene, forteller Kjetil Johansen i Oslofjordens friluftsråd.

I perioden 15. april til 15. juli er det forbudt å gå i land, eller passere nærmere enn 50 meter fra land i en rekke verneområder langs fjorden. Tidligere har Miljødirektoratets interaktive karttjeneste vist hvor verneområdene befinner seg, men det har ikke vært noe skille på lett vern og tungt vern.

– Med den nye tjenesten er de områdene som krever tungt vern, altså der det er ferdselsforbud, markert ut i brunt. Det gjør at for eksempel de som padler kajakk eller kommer fra sjøsiden med egen båt enkelt kan gå inn og sjekke kjapt hvilke holmer og øyer de må holde ekstra avstand til de kommende månedene, sier Kjetil Johannessen, assisterende direktør og avdelingsleder for plan- og friområdeavdelingen i Oslofjordens friluftsråd.

Mange misforståelser

Han forteller at det er mange som misforstår hva et verneområde er, eller hvordan det skal brukes.

– Senest i går var jeg ute og gikk i et verneområde og møtte på en løs hun. Eierne var tydeligvis ferske hundeeiere, for de visste ikke om båndtvangen, sier han.

– Løshund er jo katastrofe i en sjøfuglkoloni..

Den lovbestemte båndtvangen inntreffer hvert år 1. april, mens det i verneområder alltid kreves at hunden er i bånd hvis du tar den med på turen.

– Jeg har også sett folk som har bundet fast båten i verneskiltet, uten å forstå at holmen er vernet og de derfor ikke skal gå i land der.

Nedgang i arter

Det er registrert nedgang hos en rekke arter sjøfugl, som hekkemåke og makrellterne. Samtidig kommer nye til, som hvitkinngåsa. Selv om økt bruk av naturen og dermed større menneskelig tilstedeværelse er pekt ut som en avgjørende faktor, ønsker myndigheten økt bevisstgjøring rundt temaet.

– Hvordan reagerer fuglene når man beveger seg innenfor 50 meters-sonen?

– Det er ulikt. Hvitkinngåsa ligger og trykker hardt, og kan frese når en nærmer seg redet. Mens andre er raske til å forlate redet og eggene eller ungene. Ærfugl, for eksempel, forlater redet fort. Da er andre stormåker raske til å nappe med seg egg eller unger. Det er også en fare for at ungene blir nedkjølt, sier Johannesssen..

I dette kartet kan du se områder du nå må holde deg unna for å gi fuglene fred i hekketiden.


---

Fakta om ferdselsforbud i verneområder


---

Ferdselsforbudet gjelder fra 15. april til 15. juli, på hekkeområder langs kysten i hele Norge

Hvilke strender, holmer og øyer som er forbudt å bevege seg på, finner du informasjon om på denne siden

SNO er oppsynsmyndighet, og kan ha kontroller i reservatene

Det er statens naturoppsyn (SNO) og politiet som håndhever ferdselsforbudet

Brudd på ferdselsforbudet kan straffes