Nyheter

Kommunene ruster seg for et koronapreget stortingsvalg

Større valglokaler og utvidet mulighet til å forhåndsstemme er noen av grepene som gjøres i Fredrikstad, Hvaler og Råde for å sikre et smittetrygt valg.

– Vi må planlegge for at vi fortsatt har koronasmitte i samfunnet også i september, og da blant annet velge lokaler som er store nok til at vi kan sørge for godt smittevern, sier valgansvarlig i Fredrikstad kommune, Dick Ekeroth til Dagsavisen Demokraten.

I en pressemelding opplyser kommunen at det ved årets stortingsvalg vil bli større lokaler og flere valgmedarbeidere enn det velgerne i Fredrikstad er vant til. Årsaken er altså usikkerheten rundt hvordan koronasituasjonen vil se ut både lokalt og nasjonalt når valgdagen nærmer seg.

– Vi må også ha lokaler der det er mulig å gå inn ett sted, og ut et annet. Noen av valglokalene vi har benyttet tidligere var uegnet for gjennomføring av et smittetrygt valg, og derfor har vi blant annet erstattet gymsalen ved Trara skole med idrettshallen ved Glemmen videregående skole, utdyper Ekeroth.

Ekstralokaler i bakhånd

Alle de koronatilpassede grepene lokalt kommer som følge av føringer fra sentralt hold og Valgdirektoratet, som blant annet har utviklet en egen smittevernveileder for gjennomføring av valg under pandemien.

– Årsaken til at vi planlegger dette allerede nå, er blant annet at alle valglokalene måtte registreres innen 31. mars. I tillegg kommer innkjøp og anskaffelse av alt nødvendig utstyr, og at vi har nok personer ansatt til å holde orden på køer og andre smitteverntiltak, forklarer Ekeroth.

– Vi må sørge for at det er nok håndsprit i valglokalene, at folk ikke kommer for tett på hverandre, og at det er god avstand mellom bordene der stemmene tas imot. Der har vi også bestilt skjermer lik de man for eksempel har ved kassene i matbutikkene, som skal plasseres foran bordene, legger han til.

Ved årets valg vil det også bli mulig forhåndsstemme ved kjøpesentrene Torvbyen og Østfoldhallene i to uker i stedet for én, i håp om at enda flere benytter stemmeretten i forkant av selve valget. Det vil også bli anledning til å «tjuvstarte» valget andre steder i kommunen.

– Stemmebrakka vi har benyttet ved de siste valgene har vi kommet fram til at er uegnet i år, og da vil vi heller satse på å være på utvalgte faste steder – på Østsiden skal vi være en uke i Kongstenhallen, og det blir også en ukes tid på både Kråkerøy og Gressvik, nevner Ekeroth som noen eksempler.

– De midlertidige endringene i valgloven åpner også for at vi kan opprette noen ekstra valglokaler på selve valgdagen dersom det for eksempel skulle oppstå et lokalt smitteutbrudd. Da er blant annet Kongstenhallen eller Lislebyhallen aktuelle, fortsetter han.

Gjentar 2019-suksess

De som eventuelt er i karantene skal ikke stemme ved noen av de ordinære valglokalene, og kommunens valgansvarlige opplyser at de nå jobber med å finne et eget stemmelokale til dem, som det vil bli informert om i god tid.

– De som er i isolasjon må ta kontakt med kommunen, så vil vi sørge for at noen reiser hjem til dem og henter stemmen.

– Vårt mål er at alle skal føle at det er trygt å avlegge stemme også i år, og skal legge til rette for at alle som vil skal kunne delta i valget. Vi legger også mye energi og ressurser i å informere om grepene vi gjør, for å opprettholde den høye valgdeltakelsen det tradisjonelt sett er rundt stortingsvalg, sier Ekeroth.

I dette arbeidet vil «demokratiguidene», nyvinningen i Fredrikstad ved valget i 2019, få en sentral rolle.

– Det var en kjempesuksess sist, og fikk også mye oppmerksomhet. Dette er en fin måte å engasjere både ungdommer og voksne på, de fikk mye henvendelser, ga mye informasjon og var en viktig bidragsyter til at flere brukte stemmeretten – som jo er det store målet med ordningen. Vi håper å få med oss noen av dem som var med sist i tillegg til noen nye. Stemmebrakka vår kan bli brukt som et infosenter for demokratiguidene, for eksempel på Stortorvet, der de kan informere om valget i år og hvordan det skal løses, sier Ekeroth.

Han fastslår at det opplegget kommunen har lagt for høstens valg vil være gjeldende selv om koronasituasjonen skulle se betraktelig lysere ut når alvoret gjelder.

– Det blir en spennende og annerledes måte å rigge valget på, og innen september kan det hende at ting har endret seg veldig, men uansett kommer vi ikke til å endre på de planene vi har nå. De ligger fast, selv om alle kan klemme hverandre igjen når valget kommer, så får vi se hvordan vi løser ting ved framtidige valg, sier Ekeroth.

Godt rustet

Råde kommune kommer i år til å benytte flerbrukshallen på Saltnes og Rådehallen som stemmelokaler i sine to valgkretser på selve valgdagene, for at det skal bli enklere for velgerne å holde avstand til både hverandre og valgmedarbeiderne. De har samtidig reservert lokaler i nærheten av de to idrettshallene hvis det skulle bli behov for ekstra plass.

– På grunn av koronapandemien er det en midlertidig åpning i valgloven for å bruke tilstøtende lokaler hvis det skulle bli nødvendig med egne valglokaler for dem som er i karantene, forklarer valgansvarlig i Råde, Nina Johansen.

– I år har vi også lagt opp til todagersvalg, i motsetning til kommunevalget i 2019, da vi prøvde ut bare én dag, legger hun til.

«Bygda mellom byene» jobber i tillegg med planer for et utvidet forhåndsstemmetilbud.

– Vi tror mye av nøkkelen ligger i forhåndsstemmingen, og det å få en god andel til å avlegge stemme da. Det vil hjelpe med tanke på å få spredd velgermassen, sier Johansen.

Hun mener Norge er godt rustet for å håndtere et valg som kan bli preget av koronapandemien, fordi den eksisterende valgordningen er så god som den er.

– Vi er heldige med at det allerede finnes mange gode verktøy, og det er vel nesten ingen andre land som har en like lang forhåndsstemmeperiode som oss. Med noen småjusteringer av valgloven blir det også enklere å nå ut til dem som er i karantene eller isolasjon, slik at alle skal få en mulighet til å stemme på en trygg måte.

– Vi har et langt spillerom, og starter med tidligstemming allerede 1. juli, så det er et par måneder med muligheter fram mot valgdagen. Den kritiske perioden vil være hvis noe skulle skje innenfor 14 dager før valget, for eksempel et større smitteutbrudd, men da har vi verktøy som flere stemmelokaler i bakhånd, sier Johansen.

Flere avlukker

Også på Hvaler gjøres det endringer i valglokaler fra tidligere valg. I stedet for Åttekanten skole, tar kommunen i år i bruk Hvalerhallen på selve valgdagen.

– Selv om vi har lav smitte i kommunen nå, må vi være forberedt på det meste. Vi har kjøpt inn smittevernutstyr som håndspritstativer, munnbind, visir og skillevegger, opplyser valgansvarlig Torunn Akselsen Engum i Hvaler kommune.

I tillegg har de anskaffet noen flere stemmeavlukker for å unngå lang ventetid og køer ved valglokalene.

– Vi tenker smittevern, at folk må holde avstand og at eventuelle køer blir på utsiden av lokalene i stedet for inne. Stemmestyret vil også trolig bli utvidet slik at det er nok folk på plass i valglokalene til å sørge for at ting går trygt for seg, sier Engum.

– Vi planlegger også for en beredskap med tanke på henting av hjemmestemmer for dem som eventuelt er i isolasjon, og et eget valglokale for dem som er i karantene og ikke kan benytte samme lokaler som andre, legger hun til.

I likhet med Fredrikstad og Råde satser øykommunen på at flest mulig velgere bestemmer seg tidlig for hvem som skal få deres stemme.

– Planen er å legge godt til rette for forhåndsstemming på rådhuset, og ikke minst valgbua på Vesterøy som var en stor suksess i 2019 fordi den lå fint til for mange av pendlerne våre, avslutter Engum.

---

Endring av valglokaler i Fredrikstad

 • Borgehallen blir stemmested for dem som har stemt ved Årum skole.
 • Rolvsøyhallen for dem som har stemt ved Nylende.
 • Gaustadhallen tar over for Vestbygda skole og Bøndenes hus på Haugerød.
 • Idrettshallen på Glemmen videregående skole tar over for Trara skole.

Her kan du stemme på valgdagene 12. og 13. september:

 • Kråkerøy ungdomsskole
 • Rådhuset
 • Trosvik skole
 • Sagabakken skole
 • Borgehallen
 • Rolvsøyhallen
 • Lisleby samfunnshus
 • Rød skole Onsøy
 • Begby skole
 • Gaustadhallen
 • Glemmenhallen
 • Gressvikhallen
 • Torsnes skole

Her kan du forhåndsstemme:

 • Byhallen fra 10.8
 • Østfoldhallen fra 28.8
 • Torvbyen fra 28.8
 • Extra på Gressvik fra 25.8-28.8
 • Rema 1000 på Kråkerøy fra 30.8-4.9
 • Kongstenhallen fra 5.9-10.9
 • Østsiden bibliotek 30.8-3.9

---