Nyheter

Når folk ikke har inntekt, er det enda vanskeligere å hjelpe dem tilbake i jobb, mener tillitsvalgt i Nav

– Jeg vet ikke om politikerne skjønner dette.

Elisabeth Steen, leder for NTL Nav.

Nav venter at flere må søke om sosialhjelp etter 1. oktober, skrev forskere i Nav i en analyse nylig. Arbeidsføre mennesker som søker om sosialhjelp plikter å aktivt forsøke å skaffe seg arbeid, enten på egen hånd eller gjennom arbeidsrettet bistand fra Nav-kontoret. Men hvordan er egentlig Nav rustet til å hjelpe folk til å finne seg et arbeid?

Hindre at folk må på sosialen

– Sosialstønad er det aller siste leddet i sikkerhetsnettet. Alt må gjøres for å hindre at folk havner der, sier Elisabeth Steen i fagforeninga NTL Nav.

– Politikerne må sikre folks inntekt, både av hensyn til dem det gjelder og for at det skal bli enklere for Nav å gjøre jobben sin, sier Steen.

Hun representerer 5600 medlemmer i den statlige delen av Nav.

– Hvis regjeringa forlenger retten til dagpenger og arbeidsavklaringspenger, gjør det Navs jobb lettere, sier Steen. Hun viser til at regjeringa foreløpig har bestemt å forlenge korona-ordningene til 1. oktober.

– Når folk ikke har inntekt, blir det enda vanskeligere for Nav å hjelpe dem tilbake i jobb, fastslår Steen.

– Jeg vet ikke om politikerne skjønner dette, sier Steen.

– Når folk er bekymret for om de har penger til melk og brød, blir det enda vanskeligere å konsentrere seg om mulige veier til å få seg jobb, mener Steen.

Folk er lovpålagt å prøve å forsørge seg selv, før de kan få sosialhjelp. «Arbeidsføre uten arbeid plikter å aktivt forsøke å skaffe seg arbeid, enten på egen hånd eller gjennom arbeidsrettet bistand fra Nav-kontoret», står det i rundskriv til lov om sosiale tjenester i Nav.

– Nav kan ikke trylle fram ledige jobber, sier Steen.

Dobbelt så mye overtid

– Hvordan går det med folk som jobber i Nav, spør FriFagbevegelse.

– De Nav-ansatte har løpt korona-maraton i over ett år og målstreken flytter seg stadig. De har vært på dugnad i ett år og aner ikke hvor lenge den varer. Mange er slitne, svarer Steen.

Hun forteller om «ekstrem overtidsbruk», og ferie som folk ikke fikk tatt ut. De statlig ansatte i Nav jobbet dobbelt så mye overtid i 2020 som året før, viser tall Nav har hentet ut til FriFagbevegelse. Foreløpige beregninger viser at overtidsbruken hittil i år er nesten like stor.

«Det har vært ekstrem belastning i enkelte fagmiljøer over lang tid», bekrefter Nav-direktør Hans Christian Holte i et e-postsvar til FriFagbevegelse.

Holte påpeker at han forventer mindre overtidsbruk, hvis smitteutviklingen dempes, og de som er permitterte eller arbeidsledige, kommer raskt ut i arbeid igjen og ikke noe annet uforutsigbart skjer.

«Vi er imponert over innsatsen til alle ansatte og det er ingen tvil om at ønsket om å hjelpe dem som har blitt hardt rammet av pandemien har vært en drivkraft for alle», understreker Nav-direktøren.

Navs korona-pakke

Regjeringa bevilget først 500 millioner kroner i korona-støtte til Nav for 2021, i et engangsbeløp. Samme beløp som regjeringa til sammen har kuttet de siste seks årene «for å avbyråkratisere og effektivisere».

– Kuttene de årene gjorde at vi mistet budsjett som tilsvarer 670 ansatte, sier Elisabeth Steen.

Så innså regjeringa at Nav trengte enda flere hender, og i slutten av februar bestemte den å plusse på. De bevilget 806 millioner kroner til. Til sammen er Navs korona-pakke for 2021 på over 1,3 milliarder kroner.

• Av hele korona-pakken til Nav, går rundt 1 milliard kroner til å lønne ansatte som jobber med koronarelaterte oppgaver ved for eksempel Nav-kontorer og Nav Kontaktsenter, flere oppfølgings- og tiltakskoordinatorer. En del av pengene brukes til å forbedre IT-løsningene i Nav.

• 280 millioner kroner av korona-pakken er øremerket flere tiltaksplasser. Pengene går til lønnstilskudd til bedrifter og kjøp av kursplasser.

– Vi må gjøre alt vi kan for å unngå at koronakrisa ender i en varig ledighetskrise, sa arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (Høyre) da han la fram ekstrabevilgningen.

SV: – Ikke nok

SV-leder Audun Lysbakken mener «det er et stort paradoks at regjeringen gir med den ene hånden, men tar med den andre». Også han viser til ostehøvelkuttene de siste årene.

SV mener Nav trenger en varig styrking, ikke engangsbevilgninger.

Men enda mer må til for å hjelpe folk gjennom krisen, mener SV-lederen:

– Vi har også foreslått langt flere tiltaksplasser, prioritering av unge som står utenfor arbeidslivet, flere varig tilrettelagte arbeidsplasser, fordi flere har blitt uføre gjennom pandemien, og en større pott til kommunene for å ansette og sysselsette flere, sier Lysbakken til FriFagbevegelse.

FriFagbevegelse spør Nav-sjefen:

– Trenger Nav egentlig engangsbevilgningene permanent for å gi dem som trenger det god hjelp til å finne jobber, tiltaksplasser og omskolering, særlig med tanke på at den høye arbeidsløsheten kan vare lenge?

Stabile og langsiktige økonomiske rammer for Nav, er en fordel for å planlegge godt og å sikre stabil og god kompetanse, svarer Nav-direktør Hans Christian Holte på e-post til FriFagbevegelse.

«Samtidig er det helt naturlig at ekstraordinære situasjoner av den typen vi er i nå krever midlertidige tiltak. Disse avveiningene er det opp til bevilgende myndigheter å gjøre», legger han til.

10 prosent midlertidige i Nav

Flere enn på svært lenge trenger Navs hjelp. 200.000 mennesker er nå helt eller delvis arbeidsløse, ifølge tallene for februar.

– Jeg er bekymret for at folk kan bli stående lenge uten arbeid. Det vil kreve ekstra mye oppfølging fra Nav, sier Elisabeth Steen i NTL Nav.

Mye av korona-pengene går til å lønne 600 nyrekrutterte ansatte på midlertidige kontrakter som jobber med korona-relaterte oppgaver.

Nær 10 prosent av staben i Navs statlige del er nå midlertidig ansatte. Det er dobbelt så mange som i 2019, i før-korona-tid, opplyser Nav til FriFagbevegelse.

– Midlertidig ansatte er gjerne på leting etter andre jobber. Det blir mindre stabilt, og kan gå utover tilbudet vi kan gi folk. Det tar tid å sette seg inn i og lære jobben, påpeker Steen.

– Vi trenger flere faste ansatte til å gjøre jobben, sier Steen.