Nyheter

Ti tungbilsjåfører tatt for smugling

Når personbiltrafikken over Svinesund er nærmest ikke-eksisterende får tollerne bedre tid til å ta en ekstra kikk på vogntogene som frakter varer inn i landet, og det har gitt resultater.

– Vi har gjort en god del beslag fra trailere nå i det siste. Bare den siste uka har vi hatt ti anmeldelser på tungbilsjåfører som har hatt med seg mindre og litt større mengder smuglervarer, fortalte seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen Demokraten tirsdag.

Blant smuglerforsøkene som har blitt avslørt ved tollkontroll av vogntog på grenseovergangen langs E6 den siste tida nevner han blant annet en sjåfør som hadde med seg fire stoler til en båt og noen bilskjermer som ikke var deklarert, og som ble funnet sammen med lovlige varer i lasten.

Mye alkohol og tobakk

Det har også blitt gjort flere beslag av alkohol og sigaretter fra tungtransporter, en av disse et polskregistrert vogntog som kom inn til tollstasjonen på ettermiddagen mandag 21. mars. Felles for de fleste av disse er at både skanner og hund har vært viktige bidragsytere i avsløringen av ulovlighetene.

– Traileren ble skannet, og skanneroperatørene hadde da flere merknader i førerhytta. Flerbrukshunden Mike ble satt inn i søk, og markerte under passasjersetet i hytta. Der ble det gjort funn av sigaretter, opplyser Grandahl.

Til sammen ble det avdekket at denne sjåføren hadde forsøkt å snike med seg 7.800 sigaretter, 12 liter øl og 400 såkalte heets-sigaretter som regnes som et nytt tobakksprodukt og derfor er ulovlig å innføre til Norge.

Beslag av 7.800 sigaretter, 12 liter øl og 400 heets-sigaretter fra et polskregistrert vogntog ved Svinesund 21. mars 2021.

Smuglertrafikken flytter seg

Seksjonssjef Grandahl forteller at den siste uka har vært hektisk, til tross for at personbiltrafikken over den ellers svært så populære grenseovergangen nå er svært beskjeden som følge av koronarestriksjoner. Tungbiltrafikken går nemlig likevel som den pleier og vel så det, i og med at fergene inn til Norge også i all hovedsak er innstilt.

– Da er vi eneste vei inn, og det merkes godt, fastslår Grandahl.

Han legger til at den kraftig reduserte mengden personbiler som passerer over Svinesund også frigjør mye kapasitet.

– Det gjør at vi kan drive mer kontroll av trailere, og se enda nærmere på dem enn vi rekker ellers, forklarer Grandahl.

En annen forklaring på den økte beslagsmengden kan ifølge seksjonssjefen være at nesten ingen andre enn vogntogene frakter noe over grensa i disse dager, verken av legale eller illegale varer, og at smuglertrafikken derfor naturlig flyttes over til tungtransporten.

Nyeste fra Dagsavisen.no: