Nyheter

Smugling av rottegift forundrer tollerne

For andre gang på få måneder er det gjort beslag av midler til skadedyrbekjempelse ved Svinesund, et tidligere ukjent smuglerfenomen. Tolletaten klør seg i hodet over hvorfor folk forsøker å innføre disse varene på ulovlig vis.

På formiddagen onsdag 17. mars stoppet Svinesund-tollerne en varebil som hadde vært inne til ekspedisjon på rød sone ved grenseovergangen. Sjåføren, en polsk mann i 20-årene, var alene i bilen, men hadde med seg diverse varer som var tollklarert.

– Vi tok først bilen inn til skanning, men da fant vi ingenting som skilte seg veldig ut. Likevel ble den sendt videre til garasjen vår for ytterligere kontroll, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

– Potensielt dødelig for mennesker

Det var da tollerne, blant mengder av legal last, fant en pose som inneholdt til sammen tre kilo rottegift.

– Sjåføren forklarte at han skulle levere den til en person her i Norge, sier Grandahl.

I henhold til forskriften om biocider (fellesbetegnelse på kjemiske stoffer som dreper levende organismer, journ.anm.) er det et krav om at denne typen stoffer må være merket på norsk for at de skal være lovlig å innføre i Norge, noe denne posen ikke var.

– Dette er et produkt som er potensielt dødelig for både mennesker og andre dyr, fastslår Grandahl.

Rottegiften ble derfor beslaglagt, og sjåføren fikk med seg en bot fra politiet før han fikk lov til å kjøre videre.

Ukjent fra tidligere

Selv om Grandahl karakteriserer dette som et uvanlig beslag, er det ikke mer enn noen få måneder siden tollerne ved Svinesund sist kom over noe lignende. Det forundrer den erfarne seksjonssjefen.

– Jeg kan ikke huske at vi har gjort denne typen beslag tidligere, så jeg skjønner ikke helt hvorfor vi plutselig har hatt to på ganske kort tid nå, utdyper han.

– Kanskje selger man ikke så kraftige saker i Norge lenger, eller at det har blitt vanskeligere å få tak i her, for jeg kan ikke forstå at dette er en vare det er noe særlig penger å spare på å kjøpe i andre land, avslutter han.

Nyeste fra Dagsavisen.no: