Nyheter

Vil gi mennesker med psykiske lidelser et tilbud

De er mange og de er ofte usynlige, menneskene med psykiske lidelser. Nå vil Fontenehuset komme den betydelige pasientgruppen til unnsetning.

Nærmest i det stille har Fredrikstad kommune og den landsdekkende organisasjonen forberedt tilbudet som spesielt retter seg mot de unge. Nå gjøres et 550 kvadratmeter stort areal i det tidligere Britannia-hotellet om til en base for arbeid og sosialt fellesskap.

Jobb som medisin

– Intensjonen er å bruke arbeid som mål og metode for mennesker som har eller har hatt psykiske lidelser. Huset skal fylles av medlemmer som sammen med oss tre ansatte kommer fram til ulike gjøremål som kan utrettes i hverdagen. En oppgave vil være å holde denne bygningen i stand innvendig samtidig som vi driver huset. Altså; alt fra å vaske do via å utføre enkelt vedlikehold til å betjene resepsjonen. Eller å utferdige søknader om støttemidler eller forberede arrangementer. Vi har ingen lønnsmidler, men vi skal lage et fellesskap som alle forhåpentligvis vil sette pris på, sier den sykepleieren Christine Paus, som nå har gått inn i jobben som daglig leder ved Fontenehuset.

– Noel Olafsen fra Fontenehuset som allerede er etablert i Moss, har vært til uvurderlig hjelp og støtte for å få dette tiltaket opp og stå. Hun har masse erfaring og øser av sin kunnskap for å få dette til, smiler Fontene-lederen.

– Vi skal lage et superviktig tilbud til mennesker med psykiske lidelser, forsikrer daglig leder Christine Paus og styreleder Ole Haabeth i Fontenehuset, som nå etablerer seg i tidligere Hotel Britannias lokaler.

– Alle må føle at de er verdt noe

Ole Haabeth, tidligere ordfører både på Kråkerøy, Fredrikstad og i Østfold Fylkeskommune, har påtatt seg styreleder-oppdraget – som også skal utføres på dugnad:

– Dette vil jeg si er et superviktig tiltak. Det er så avgjørende for et hvert menneske at man føler at man er verdt noe. Blir du verken sett, hørt eller satt pris på, så er veien til å pådra seg psykiske lidelser kort. Det har vi ikke minst sett under et år med korona hvor svært mange mennesker uten arbeid og faste holdepunkter har fått det svært tøft, sier en engasjert Haabeth.

Blir du verken sett, hørt eller satt pris på, så er veien til å pådra seg psykiske lidelser kort.

—  Ole Haabeth, styreleder

– Blir dette et tilbud som kan sammenlignes med U3-senteret, Fasvo og Viuno?

– Til U3-senteret har vi nok en link, selv om vi vil anstrenge oss ekstra for at dette tilbudet retter seg mot de yngre. Fasvo og Viono derimot er jo selskaper som driver i en større skala med produksjon, salg, lønnet arbeide og så videre. Men vi har likevel et felles mål: å være til for mennesker som har et bistandsbehov og som trenger en hånd i hverdagen, sier Haabeth som har fått med seg Hans Edvardsen (kjent fra prosjektet Mulighetsfabrikken) i stiftelsesstyret.

– Hvordan drives Fontenehuset økonomisk?

– Tilbudet drives ved at Fredrikstad kommune stiller lokalene gratis til disposisjon mot at vi holder huset intakt på innsiden. Resten av midlene kommer fra staten. Vi har i de første åra en fordeling hvor kommunen dekker 25 prosent av utgiftene mens staten tar 75. Etter en tid blir det 50/50. Så er det viktig å understreke at medlemskapet er helt gratis, forklarer Ole Haabeth.

En av oppgavene medlemmene i Fontenehuset får er å holde den ærverdige Britannia-gården i hevd, forklarer Ole Haabeth og Christine Paus. Her fra et rom i andre etasje som trenger en lettere oppussing.

Åpner 7. april

Om Fontenehuset i Moss kan Noel Olafsen, som er en av nøkkelpersonene der, fortelle at de etter fem års drift har rundt 110 medlemmer i prosjektet:

– Jeg må bare skrive under på at vi snakker om et møtested som betyr veldig mye for mange. Tror nok også det er riktig å åpne midt i «koronaen» i stedet for å vente til pandemien er over. Spesielt de unge med psykiske lidelser som er alene og overlatt til seg selv, sliter hardt om dagen, forklarer Olafsen.

– Den forsiktige åpningen av Fontenehuset skjer 7. april. Den festlige åpningen utsetter vi til høsten, opplyser Ole Haabeth til Demokraten.
Nyeste fra Dagsavisen.no: