Nyheter

Hytteeier: – Bygningssjefen bør erklæres inhabil i Marnet Park-saken

I et brev til kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold ber hytteeier Tonje Tønder om full gjennomgang av bygnings- og reguleringssjef Anna Auganes habilitet i den omstridte utbyggingssaken i Onsøy.

«Like saker skal behandles likt. Ida Julsen ble inhabil fordi hennes foreldre hadde en hytte i området. Auganes sin tilknytning til området er like sterk som Julsens», skriver Tønder i brevet til kommunedirektøren og viser til at Auganes har fire barn med en tidligere ektefelle som er arving til en fritidseiendom på Store-Marnet.

Dette skal ifølge Tønder være nye opplysninger i saken som Anna Auganes har vært involvert i tilbake til 2015.

«Jeg er opplyst om at Auganes inntil for noen år siden var gift med en av arvingene til nevnte hytte på Store-Marnet, som er nabo til utbyggingsområdet og direkte berørt av utbyggingen. Auganes har fire barn med sin tidligere ektefelle og tilbrakt somrene på hytta i flere tiår. Etter § 6, 1 er den som selv er part i saken uten videre inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for eller til å treffe avgjørelse i saken, jf. bokstav a. Ifølge loven (og KMDs veiledning) blir en tjenestemann inhabil når «han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part», jf. bokstav c. Både nåværende og tidligere ektefeller omfattes av regelen», skriver Tonje Tønder i brevet.

– Jeg synes dette er oppsiktsvekkende. Det inngir absolutt ingen tillit verken overfor bystyret eller befolkningen, hevder Tonje Tønder over Demokraten og legger til:

– Uansett var det svært positivt at politikerne nedskalerte, og vi regner med det vil bli stående om inhabilitet skulle medføre en ny behandling.

Ulike holdninger blant politikerne

Atle Ottesen, Aps gruppeleder i bystyret og leder av planutvalget, var med å erklære MDG-politikeren Ida Julsen inhabil. Han bekrefter også at han er forelagt brevet fra Tonje Tønder av administrasjonen, men presiserer at han ikke har noen rolle å spille.

– Det er ikke politikernes ansvar å vurdere hvorvidt folk i administrasjonen er habile eller ikke. Det er kommunedirektørens og kommuneadvokatens oppgave å gjøre.

– Den ene har foreldre, den andre har barn; mener du Julsen skal være inhabil og Auganes habil?

– Det vil jeg ikke ha noen formeninger om. Som sagt er dette opp til administrasjonen å avgjøre, sier Ottesen.

MDG-politikeren Ida Julsen mener selv det var både naturlig og forventet at hun ble erklært inhabil da hun gikk til lederen av planutvalget for å få sin sak vurdert:

– Han (Ottesen, journ. anm.) sa med en gang at jeg var inhabil før han deretter tok dette opp med kommuneadvokaten og fikk det samme svaret, opplyser Julsen til Demokraten.

– Bør Auganes få den samme konklusjonen fra kommuneadvokaten?

– Jeg har ærlig talt ikke tenkt så mye over saken. Jeg har heller ikke sett brevet der det snakkes om hennes barn. For å si det som det er: etter at jeg ble erklært inhabil, har jeg holdt meg langt vekk fra alt som har med Marnet-saken å gjøre, understreker Julsen.

Fredrikstad MDGs Ida Julsen

Henning Aall (uavh.) reagerer skarpt på de nye opplysningene i Marnet-saken:

– Jeg stiller meg svært undrende til at Auganes selv ikke har bedt om å bli erklært inhabil dersom disse nye opplysningene stemmer. Og det gjør de jo sikkert. Når enhver sak skal presenteres for politisk behandling er det avgjørende for oss som skal bestemme at framstillingen er helt nøytral og upartisk. Derfor må saksbehandlerne – og den som leder saksbehandlerne – være på kontinuerlig vakt mot forhold som kan bli oppfattet som mulige egeninteresser og så videre når sakene skal presenteres. I dette tilfellet er det helt klart noe som skurrer, sier Aall til Demokraten.

Jeg synes dette er oppsiktsvekkende. Det inngir absolutt ingen tillit verken overfor bystyret eller befolkningen

—  Hytteeier Tonje Tønder

– All informasjon er offentlig tilgjengelig

Anna Auganes sin habilitet i Marnet-saken vil nå bli vurdert på nytt, opplyser kommunedirektørens talsmann og sjef for miljø- og byutviklingsetaten i kommunen, Per Erik Torp:

– Habiliteten til Auganes er tidligere vurdert av kommuneadvokaten. Kommuneadvokatens konklusjon var at Auganes ikke var inhabil. Det har nå fremkommet informasjon som ikke har vært en del av vurderingen tidligere (denne informasjonen har heller ikke vært kjent for bygnings- og reguleringssjefen), og jeg har derfor bedt om at kommuneadvokaten gjøre en ny vurdering, skriver Torp i en e-post til Demokraten.

– Tonje Tønder mener bystyrets vedtak må oppheves og at saken må starte helt på nytt med bakgrunn i de saksbehandlingsfeil som er gjort. Hva sier du til denne påstanden?

– Klagen til Tønder vil nå bli vurdert. Det er resultatet av denne vurderingen som vil avgjøre hvordan saken håndteres videre.

Bygnings- og reguleringssjef i Fredrikstad kommune, Anna Auganes.

– Tønder skriver også at toppledelsen i etaten bevisst holder tilbake informasjon som den vet er relevant og potensielt avgjørende for å ha tillit. Har hun rett i dette?

– All informasjon i saken er journalført og offentlig tilgjengelig. Dette innebærer at alle har mulighet til å sette seg inn i alle sider av saken, presiserer Torp.

– Auganes er inhabil i saken og verken hun eller hennes saksbehandlere kan behandle den omsøkte reguleringsplanen som eventuelt vil komme, hevder Tonje Tønder. Hva er din kommentar til dette utsagnet?

– Dette vil vi ta stilling til når konklusjonen fra kommuneadvokaten foreligger, sier etatsjefen, som ikke kan si noe om når svarene er utarbeidet.

Bygnings- og reguleringssjef Anna Auganes ønsker selv ikke å kommentere saken, men viser til svarene fra kommunedirektøren.

Nyeste fra Dagsavisen.no: