Nyheter

Høyere arbeidsledighet er «den nye normalen»

Ifølge ferske Nav-prognoser vil ledigheten bli lavere i år og neste år, men ikke komme ned på nivået den var på før koronapandemien. – Det som er ekstra bekymringsfullt er de som har vært arbeidsledige lenge, sier direktør Steinar Hansen i Nav Øst-Viken.