Nyheter

Fredrikstad-mann dømt for grovt ran mot bensinstasjon

Maskert og bevæpnet med en brødkniv, truet mannen i 20-årene til seg penger fra den kvinnelige ansatte som var alene på jobb.

Fredrikstad tingrett, lovsamling og dommerklubbe.

Knivraneren ble nylig dømt i Fredrikstad tingrett for blant annet grovt ran, vold og trusler mot en kvinnelig ambulansearbeider, for å ha drapstruet en politimann, drapstruet en ekskjæreste på en måte som var egnet til å gi henne grunn til å frykte for livet sitt og for fem ganger å ha brutt besøks- og kontaktforbudet mot den samme kvinnen.

Han ble også frikjent på flere tiltalepunkter. Dagsavisen Demokraten har tidligere omtalt anklagene mot ham.

Penger til førerkort

Mannen erkjente skyld for de to truslene og for fem ganger brudd på besøksforbud. Han erkjente også skyld for ranet, som han forklarte for retten at han på forhånd hadde bestemt seg for å begå.

Årsaken var at han trengte penger til å ta førerkort, noe han trengte for å kunne jobbe. Han truet den ansatte med kniven før han hoppet over disken og sto på hennes side. Han løp hjem da han fikk pengene.

Min klient er glad for å bli trodd og opplever at resultatet av rettsbehandlingen vil hjelpe henne med å legge ting bak seg etter hvert, selv om hun fremdeles er preget av hendelsen.

—  Kenneth Hansen, bistandsadvokat

Bilder fra overvåkingskameraet inne på bensinstasjonen bekreftet hendelsesforløpet, bruk av kniv samt mannens bekledning. Ransutbyttet, klærne og kniven ble funnet hjemme hos ham da han ble pågrepet der en stund senere, ifølge dommen.

Retten slo også fast at ranet var grovt ettersom mannen var bevæpnet, maskert, aggressiv og truende samt at ranet var planlagt. Mannen forklarte at han ikke hadde til hensikt å skade den ansatte med kniven, men det endrer ikke rettens vurdering av alvorlighetsgraden.

– Min klient er glad for å bli trodd og opplever at resultatet av rettsbehandlingen vil hjelpe henne med å legge ting bak seg etter hvert, selv om hun fremdeles er preget av hendelsen, sier bistandsadvokat Kenneth Hansen til Dagsavisen Demokraten, på vegne av den ansatte på bensinstasjonen.

Frikjent for vold

Dommen beskriver et turbulent forhold til ekskjæresten og en svært anstrengt relasjon mellom de to i dag. Mannen var tiltalt for to tilfeller av vold mot kvinnen, der han blant annet var anklaget for å ha slått henne i ansiktet med knyttet hånd, tatt kveletak og holdt en kniv mot halsen hennes.

Voldsanklagene ble han frikjent for, på grunn av det retten betegner som et vanskelig bevisbilde med svært sprikende forklaringer. Han ble også frikjent for ett av to tilfeller av grove trusler mot kvinnen.

Retten slår samtidig fast, når det gjelder trusselmeldingene han ble dømt for, at han i klare og nedsettende ordelag truet både kvinnen og familien hennes på livet. Han underbygget hennes grunn til frykt med: «Pass på fordi jeg bryr meg ikke om jeg sitter 8 år i fengsel (…)».

Video: Se når de pigger opp trapp for å løse 43 år gammel mordgåte

Frikjent på flere punkter

Mannen var også tiltalt for å ha gravd et hull i celleveggen i Sarpsborg fengsel mens han satt inne i mai 2019. Dette påtok han seg ikke ansvaret for, og påtalemyndigheten kunne heller ikke bevise at han var skyldig i hærverket da flere hadde tilgang til cellen.

Mannen forklarte at han hadde fjernet noe silikon rundt vinduet for å få luft, men at han verken tok del i handlingen eller befant seg i cellen da det 23x16 centimeter store hullet ble gravd. Mannen ble frifunnet på dette punktet, og gikk også fri for kravet om erstatning til fengselet.

Han ble også frifunnet for tre andre anklager om hærverk, blant annet for å ha knust en vindusrute i en privat bolig, da det ikke forelå fellende bevis for det. De to andre tilfellene gjaldt hærverk på en politibil og en ambulanse.

Klatret på ambulanse langs trafikkert vei

I tilfellet ambulansen ble han likevel dømt for ordensforstyrrelse, da han herjet inni bilen, som ambulansearbeiderne så seg nødt til å stanse, og rev blant annet ned utstyr i ambulansen. Han tok seg deretter ut av bilen, klatret opp på taket, hoiet og skrek før han skled ned på panseret. Dette skjedde på en trafikkert vei, ifølge dommen, og er bevitnet av ambulansepersonell samt en politibetjent.

Mannen var anklaget for ni brudd på besøksforbud mot ekskjæresten, men ble frifunnet for fire av disse.

Sommeren 2019 ble samme mann domfelt av Fredrikstad tingrett for to ransforsøk, og tre år tidligere dømt for ran i en annen tingrett på Østlandet mens han var under myndighetsalder.

Dømt til fengsel

Mannen ble denne gang dømt til to års fengsel, hvorav seks måneder av straffen er betinget. Dette er ikke i tråd med aktors påstand om tre og et halvt års fengsel.

Aktor krevde også fem års kontaktforbud overfor ekskjæresten, hvorav to år med elektronisk kontroll etter løslatelse, men retten landet på et kontaktforbud på fire år.

Min klient opplever at han er domfelt i tråd med egne erkjennelser.

—  Håvard Flatland, forsvarsadvokat

Mannen må også betale 40.000 kroner i oppreisningserstatning til den ansatte ved bensinstasjonen, 5.000 kroner til ekskjæresten og 370 kroner i erstatning til ambulansearbeideren.

Til Dagsavisen Demokraten sier mannens forsvarer, advokat Håvard Flatland, at klienten er lettet over frifinnelse for nær alt forsvareren la ned påstand om frifinnelse for (bortsett fra volden mot ambulansearbeideren, journ.anm.).

– Min klient opplever at han er domfelt i tråd med egne erkjennelser og at retten har lagt hans forklaringer til grunn. Han merker seg at han er frikjent for to voldstilfeller han nektet skyld for, og at han heller ikke må betale oppreisningserstatning for disse, hvilket betyr at retten heller ikke mente at det var sannsynlighetsovervekt for at han hadde gjort dette, sier forsvareren.

Ekskjærestens bistandsadvokat ønsker ikke å kommentere dommen.