Nyheter

Antall arbeidsledige og permitterte fortsetter å øke

Ved utgangen av februar er godt over 34.000 personer i Øst-Viken registrert som arbeidssøkere, mer enn 2.000 flere enn måneden før. På permitteringssiden er det en nesten tilsvarende økning.

I en pressemelding fra Nav Øst-Viken kommer det fram at 34.386 personer i regionen – som omfatter Østfold-kommunene, Follo og Romerike – er registrert som arbeidssøkere per fredag 26. februar, en økning på 2.110 fra januar i år. Dette er summen av helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak, og utgjør ni prosent av arbeidsstyrken.

– Smitteverntiltakene som ble innført i mange kommuner i Øst-Viken i slutten av januar i forbindelse med det muterte koronaviruset, bidrar til en ytterligere økning av antall ledige og permitterte. Spesielt stor økning er det blant delvis ledige og permitterte, sier direktør Steinar Hansen i Nav Øst-Viken i pressemeldingen.

Les også: Marginal økning i antall uføretrygdede i 2020 – I Østfold ble det færre

Moss på ledighetstoppen

Februar-tallene er likevel et god stykke unna ledighetstoppen som ble nådd ved utgangen av mars i fjor. Da var nesten 60.000 personer, 15,2 prosent av arbeidsstyrken i regionen registrert som arbeidssøkere. Av disse var nesten 43.000 helt ledige.

De ferske Nav-tallene viser at det nå er 20.586 i Øst-Viken som er registrert som helt ledige, 342 flere enn i januar. I prosent av arbeidsstyrken har andelen helt ledige i regionen økt med 0,1 prosentpoeng fra januar til februar.

Blant Østfold-kommunene er det Moss (5,8 prosent), Sarpsborg (5,5) og Fredrikstad som har den høyeste andelen helt ledige. Samtlige 12 kommuner i det tidligere fylket har opplevd en økning på dette området sammenliknet med samme måned i fjor.

På landsbasis er det registrert 207 947 arbeidssøkere, en andel på 7,4 prosent. Det er en økning på 0,3 prosentpoeng. 120 504 av disse er helt ledige, ifølge pressemeldingen fra Nav.

Les også: Med arkitektblikk på ny bebyggelse (+)

Infografikk fra Nav Øst-Viken.

Permitteringsvekst overalt

Også når det gjelder permitteringer har dette vokst i omfang i alle Østfold-kommunene, og i de øvrige kommunene i Øst-Viken. Totalantallet helt eller delvis permitterte i Nav-regionen utgjør nå 12.825, en andel på 3,3 prosent av arbeidsstyrken, og opp 0,5 prosentpoeng fra januar.

Det er fortsatt kommuner på Romerike som har den tvilsomme æren av å toppe både denne statistikken, og ledighetsandelen for øvrig i Øst-Viken, mye som følge av den svært reduserte aktiviteten ved Oslo lufthavn Gardermoen.

For Østfold sin del er det nok en gang Moss (3,6 prosent) som har den høyeste andelen permitterte, etterfulgt av Våler (3,1) og Rakkestad (3,0). I mange av Østfold-kommunene har antallet helt eller delvis permitterte økt med 1,5 gang og opp mot det dobbelte i løpet av den siste måneden.

Les også: En friby for forfulgte (+)

Ledige og permitterte i Østfold-kommunene, februar 2021

Tabellen under viser antall helt arbeidsledige (økning fra samme måned i 2020 og andel av arbeidsstyrken), og helt eller delvis permitterte (andel av arbeidsstyrken).

Halden: 781 helt ledige (+276, 5,4 prosent). 269 permitterte (1,9 prosent)
Moss: 1.385 (+661, 5,8 prosent). 871 (3,6 prosent)
Sarpsborg: 1.555 (+549, 5,7 prosent). 661 (2,4 prosent)
Fredrikstad: 2.238 (+732, 5,5 prosent). 1.018 (2,5 prosent)
Hvaler: 84 (+22, 3,9 prosent). 34 (1,6 prosent)
Aremark: 21 (7, 3,2 prosent). 7 (1,1 prosent)
Marker: 48 (+15, 2,8 prosent). 21 (1,2 prosent)
Indre Østfold: 1.088 (+442, 4,8 prosent). 617 (2,7 prosent)
Skiptvet: 61 (+32, 3,1 prosent). 52 (2,7 prosent)
Rakkestad: 184 (+80, 4,4 prosent). 124 (3,0 prosent)
Råde: 182 (+72, 4,8 prosent). 93 (2,5 prosent)
Våler: 143 (+66, 4,7 prosent). 93 (3,1 prosent)

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og alle Dagsavisens utgaver, se våre abonnementstilbud her.