Nyheter

Innbyggertallet i Fredrikstad økte med nesten 1.000 i 2020

Ved utgangen av fjoråret var det 83.193 innbyggere i Fredrikstad kommune, en befolkningsvekst på nesten én prosent sammenliknet med 2019. Både Hvaler og Råde opplevde også vekst, i likhet med de aller fleste andre Østfold-kommunene.

Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at fjorårets befolkningsvekst i Norge som helhet var den laveste siden 2001. Ved inngangen til 2021 viste det nasjonale innbyggertallet 5.391.269, en økning på 23.789 personer eller 0,44 prosent sammenliknet med året før.

Ifølge SSB henger den beskjedne folkeøkningen blant annet sammen med koronatiltakene og den svært lave innvandringen gjennom deler av året.

– Tallet på innvandringer har falt hvert år siden 2012, men nedgangen på 27 prosent fra 2019 til 2020 er helt eksepsjonell. Den største nedgangen etter 1950 har fram til nå vært i 1958, og da var den på 17 prosent, sier SSB-rådgiver Magnus Haug i en pressemelding.

Les også: Sanglerka fra Lisleby

– Femte størst i landet

Til tross for den synkende veksten på landsbasis, hadde 10 av de 12 nåværende Østfold-kommunene økende innbyggertall i løpet av 2020. Kun Rakkestad opplevde en befolkningsreduksjon, mens Aremark står på stedet hvil.

Fredrikstad hadde en befolkningsvekst på 808 innbyggere i løpet av 2020, en økning på 0,98 prosent sammenliknet med året før, og innbyggertallet i Østfold-regionens mest folkerike kommune viste 83.193 ved utgangen av fjoråret.

– På tross av nedgang i befolkningstallene i flere norske kommuner opplever vi vekst i Fredrikstad og våre omkringliggende kommuner. Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler er nå til sammen 145.259 mennesker, og er med det Norges femte største bo-område. Nedre Glomma begynner med det å bli stort i norsk sammenheng og gjør oss til et tyngdepunkt på Østlandet, sier Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård i en pressemelding fra kommunen.

De skriver videre at befolkningsveksten i Fredrikstad kommer av at det flytter flere til kommunen enn det flytter ut.

– 4.448 personer flyttet til Fredrikstad i 2020, mens 3.647 flyttet ut. Fødselsoverskuddet (differansen mellom fødte og døde) var kun fem for hele året, heter det i pressemeldingen.

Les også: Med arkitektblikk på ny bebyggelse (+)

Våler vokste mest

Den største prosentvise veksten blant Østfold-kommunene er det Våler (1,2 prosent) som kan skilte med, etterfulgt av Sarpsborg (1,12), mens Fredrikstad inntar tredjeplassen på denne lista.

I Hvaler kommune økte folketallet fra 4.668 til 4.694, mens Råde fikk 60 flere innbyggere, og endte opp på 7.568 ved årets slutt.

Moss (0,8 prosent) og Indre Østfold (0,91) opplevde også en solid befolkningsvekst i løpet av 2020, mens økningen i Halden var marginal (0,04)

Les også: Teglverksmonumentet fortsatt i skuffen (+)

Innbyggertall i Østfold-kommunene ved utgangen av 2020 (økning i antall personer og prosent):

* Halden: 31.387 (+14, 0,04)
* Moss: 49.668 (+395, 0,80)
* Sarpsborg: 57.372 (+640, 1,12)
* Fredrikstad: 83.193 (+808, 0,98)
* Hvaler: 4.694 (+26, 0,56)
* Aremark: 1.325 (0)
* Marker: 3.601 (+6, 0,17)
* Indre Østfold: 45.201 (+409, 0,91)
* Skiptvet: 3.825 (+20, 0,52)
* Rakkestad: 8.222 (-33, -0,40)
* Råde: 7,568 (+60, 0,80)
* Våler: 5.805 (+69, 1,20)

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og alle Dagsavisens utgaver, se våre abonnementstilbud her.