Nyheter

Oppretter «ringevenn»-ordning for ensomme eldre – håper på snarlig mulighet for kaffemøter

Fredrikstad kommune og det lokale Røde Kors-laget har store planer om å etablere et nytt sosialt treffpunkt for eldre så fort koronasituasjonen tillater det. Mens de venter på en åpning for fysiske møter, søker de frivillige til ensomhetsbekjempelse over telefon.