Nyheter

Flesteparten av de nasjonale koronatiltakene videreføres – noen lettelser for barn og unge

Det blir ingen store koronalettelser nasjonalt før tidligst i midten av mars, opplyser regjeringen. Men det åpnes forsiktig opp innen idrett for barn og unge. Og så blir det tidligere skjenkestopp.

– Barn og unge under 20 år kan konkurrere og være med på idrettsarrangementer. Innendørs kan det være inntil 50 mennesker på disse arrangementene, 200 ute, sa statsminister Erna Solberg da hun holdt koronapressekonferanse fredag.

Regjeringen påpeker at det er store forskjeller på hvor mye smitte det er rundt om i landet og at situasjonen kan endre seg raskt på kort tid.

– Vi ser at de nasjonale tiltakene har hatt effekt, og stadig flere beskyttes gjennom vaksine. Det går den rette veien. Samtidig er smittesituasjonen fortsatt ustabil. Vi viderefører derfor i hovedsak de nasjonale tiltakene som skal begrense smittespredningen. Men vi gjør enkelte lettelser, og særlig for barn, unge og studenter. Samtidig gjør vi også noen innstramminger for at smittesituasjonen ikke skal komme ut av kontroll, sier statsminister Erna Solberg (H).

Dagens nasjonale tiltak kan leses her.

Skjenkestopp

Regjeringen strammer inn de nasjonale skjenkereglene. Fra tirsdag endres skjenkestoppen fra midnatt til klokken 22.

– Etter råd fra helsemyndighetene flytter vi skjenkestoppen fra midnatt til klokken 22, det er en innstramming, sa Solberg under pressekonferansen.

– Det gjør det mulig med lettelser på andre områder, sa Solberg.

Åpner grensen for teknisk personell

Kritisk personell fra utlandet vil fra lørdag formiddag kunne slippe inn i Norge for å sikre drift ved bedrifter.

Endringen om at spesialister fra utlandet får komme inn, er et tiltak for hindre stans i produksjon hos norske bedrifter og vil gjelde fra lørdag klokka 10.00.

– Den omfatter utenlandske arbeidere som har teknisk kompetanse, og som er helt nødvendige for å montere, demontere, etterse, reparere, vedlikeholde eller informere om bruken av maskiner eller teknisk utstyr, står det i grunnlaget om endringen.

– Arbeidstakeren må ha et arbeids- eller oppdragsforhold med foretaket som søker. Det er også en forutsetning at arbeidet er strengt nødvendig for opprettholdelse av aktiviteten i virksomheten, skriver regjeringen om grunnlaget.

Studenter

Det åpnes nå for at flere studenter på universiteter, høyskoler og fagskoler skal kunne få bruke lokalene og få fysisk undervisning i små grupper.

Dermed kan flere sitte på lesesaler, møtes i mindre grupper og få fysisk undervisning. Større forelesninger og sammenkomster bør imidlertid fortsatt unngås.

– Det må selvfølgelig skje med strenge smitteverntiltak, men jeg er overbevist om at dette vil være en stor lettelse for mange, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Den nye nasjonale anbefalingen er at studenter kan være fysisk til stede ved undervisning, at åpning av campus også inkluderer tilgang til lesesaler og bibliotek.

Det gjøres også endringer i koronalovens kapitler 5B og 5C, hvor det framover vil være tillatt med undervisning i grupper med inntil i personer.

Vestlandet åpnes

Regjeringen opplyser også at ringtiltakene på Vestlandet oppheves fra mandag. De kom etter utbrudd av den engelske og sørafrikanske virusvarianten.

Opphevelsen er i tråd med anbefalingene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

– Utbruddene i Bergen og Ulvik er nå så oversiktlige at vi kan avslutte de regionale tiltakene regjeringen besluttet 7. februar. Nå er det kommunene selv som må vurdere hvilke tiltak de vil ha utover nasjonale råd og bestemmelser, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Kommunene som går ut av ordningen med regionale tiltak, såkalte «ringtiltak», fra 22. februar er: Alver, Askøy, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Eidfjord, Kvam, Osterøy, Samnanger, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, Voss og Øygarden.

Kirkene åpner litt

Det blir nå tillatt med inntil 100 personer på innendørs arrangementer. Det gjelder også begravelser og bisettelser.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er tydelige på at å tillate 200 personer innendørs også ved faste tilviste sitteplasser innebærer en for stor lemping i dagens ustabile smittesituasjon.

– Jeg er veldig glad for at dette fører til at flere kan samles på gudstjenester rundt om i landet og at vi øker antallet som kan delta i begravelser fra 50 til 100 personer. Begravelser og bisettelser er spesielt viktige fordi de ikke kan utsettes og er fundamentet for sorgbearbeiding. Derfor tror jeg denne endringen er viktig for mange, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Fakta om private sammenkomster, arrangementer og skjenking

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses.

Reglene for arrangementer

* Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenfor eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale.

* Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangementer for barn som samler deltakere fra samme kommune (nytt).

* Maks 100 personer på andre arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)

* Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer x 3 kohorter hvis de sitter i faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).

* Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig, skal det benyttes vakthold for å sikre dette (nytt).

* Det tydeliggjøres i regelverket at medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og lignende regnes som arrangementer (nytt).

Uteliv og serveringssteder

* Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00 (nytt).

* Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt).

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og alle Dagsavisens utgaver, se våre abonnementstilbud her.