Nyheter

Finsk vogntog med solid overlast førte til 33.000 kroner i bot

Da Statens vegvesen veide inn tungbilen som fraktet stålplater, stoppet vekta på seks tonn mer enn det som er lov. Av 50 kontrollerte tunge kjøretøy ved Svinesund og Ørje mandag, var det 29 som ble forbudt å kjøre videre.

I vegvesenets rapport fra mandagens kontroller ved de to største grenseovergangene i Østfold, kommer det fram at fire av vogntogene som ble sjekket ved Svinesund ble ilagt kjøreforbud på grunn av overlast.

Også ved Ørje var det minst en tungbil som fraktet langt mer enn det som er tillatt, nærmere bestemt et finsk vogntog som var lastet med stålplater på tilhengeren. Ved innveiing viste vekta en overlast på nesten seks tonn, og sjåføren ble møtt med et krav om å laste om og en bot på 33.000 kroner for den ulovlige transporten før han fikk kjøre videre.

Les også: Bom stans for trailer uten brems på grensa

Ved samme grenseovergang ble et svensk vogntog som fraktet farlig gods ilagt kjøreforbud. Her var problemet at bilen hadde en lekkasje da den kom inn til kontroll, og vegvesenet krevde at dette blir reparert før sjåføren får kjøre videre.

Fra Svinesund trekkes det fram ytterligere sju tungbiler som ble holdt igjen på grensa på grunn av alvorlige mangler, tre av disse på grunn av manglende utsyn, et trafikksikkerhetsproblem Demokraten har omtalt en rekke ganger tidligere og senest i forrige uke.

Les også: Livsfarlige dekk og bremser parkerte vogntog på svenskegrensa

Tre tungbiler med sommerdekk måtte også bli stående til de hadde lagt om til en mer passende utrustning, mens ett vogntog fikk kjøreforbud fordi lasten var for bred.

– Dette vogntoget var lastet med dekk, og måtte laste om før videre kjøring, opplyser vegvesenet i rapporten.

Til sammen ble det kontrollert 50 tunge kjøretøy ved Svinesund og Ørje i løpet av mandagen, og 29 av disse hadde såpass graverende feil at sjåførene ble nektet å kjøre videre før alt var i orden igjen. Ytterligere ellleve sjåfører ble pålagt å utbedre mangler, mens ni ble tildelt dekkgebyr. I tillegg ble det delt ut ti gebyrer for overlast, og to sjåfører ble politianmeldt.

Les også: Varebil stoppet med to tonn overlast og knekt ramme

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og alle Dagsavisens utgaver, se våre abonnementstilbud her.