Nyheter

Kommunen ser på muligheten for mer plass til sykkel i Storgata

Fredrikstad kommune skal de kommende månedene utrede mulige løsninger for å legge bedre til rette for myke trafikanter og byliv i flere sentrumsgater.

Kun for abonnenter

Mer fra: Nyheter