Nyheter

Marginal økning i antall uføretrygdede i 2020 – I Østfold ble det færre

Nesten 51.000 personer i Øst-Viken mottok uføretrygd ved utgangen av fjoråret, men det er bare drøyt 300 flere enn i 2019. I rundt halvparten av Østfold-kommunene har antallet gått ned i løpet av året som gikk.

Nav Fredrikstad.

Ferske tall fra Nav viser at 50.919 personer i region Øst-Viken – som omfatter Østfold, Follo og Romerike – var registrert som mottakere av uføretrygd ved slutten av 2020. Dette utgjør en andel på 10,8 prosent, og er kun en liten økning på 311 personer sammenliknet med året før.

I en pressemelding påpeker Nav at det er naturlig å se utviklingen i antall uføretrygdede i sammenheng med utviklingen i mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP).

– Mange som mottar arbeidsavklaringspenger har fått forlenget sin periode som følge av koronasituasjonen. Det kan være med på å forklare hvorfor økningen av antall uføretrygdede ikke er større, sier direktør Steinar Hansen i Nav Øst-Viken i pressemeldingen.

Les også: Arbeidsledigheten og antall permitterte øker igjen som følge av ny nedstenging

Denne Nav-grafikken viser store forskjeller mellom kommunene i regionen når det gjelder andelen uføretrygdede. Alle de ti kommunene med høyest andel tilhører tidligere Østfold, mens de ti med lavest andel alle hører hjemme i det som var Akershus.

Denne Nav-grafikken viser store forskjeller mellom kommunene i regionen når det gjelder andelen uføretrygdede. Alle de ti kommunene med høyest andel tilhører tidligere Østfold, mens de ti med lavest andel alle hører hjemme i det som var Akershus. Infografikk: Nav Øst-Viken

Østfold på topp tross nedgang

Totalt i landet var det nesten 358 000 uføretrygdede per desember 2020, en andel på 10,4 prosent. Dette er en økning på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med desember 2019.

Ser man på tallene for Østfold-kommunene har antallet som mottar uføretrygd faktisk gått noe ned i løpet av det siste året, fra totalt 27.596 personer i 2019 til 27.356 i 2020, altså 240 færre.

Mye av årsaken til dette ligger nok i at både Fredrikstad (fra 14,5 til 14,1 prosent), Sarpsborg (fra 15,4 til 15,1) og Moss (fra 14,7 til 14,5) har opplevd en redusert uføreandel i løpet av det siste året.

Også i Våler og Rakkestad har det blitt noe færre uføretrygdede fra 2019 til 2020, mens de øvrige seks kommunene har hatt en liten øking. Fredrikstad og Våler er de to kommunene med størst reduksjon i andelen mottakere av uføretrygd i regionen i denne perioden.

Det er likevel fortsatt slik at nesten samtlige Østfold-kommuner har en høyere andel mottakere av uføretrygd enn kommunene i det øvrige Øst-Viken. Marker (18,2 prosent) har den høyeste andelen, etterfulgt av Hvaler (16,7). I motsatt ende av skalaen ligger Ås (6,4 prosent) og Rælingen (7,0).

Les også: Tilsyn viser at Nav Fredrikstad bryter loven og svikter brukerne (+)
Les også: – Har ikke fått økonomiske konsekvenser for brukere, sier Nav-lederen (+)

Flere unge uføre, men ikke i Østfold

Blant de under 30 år mottok 2.858 personer i Øst-Viken, en andel på 2,8 prosent, uføretrygd i 4. kvartal 2020. Det er ifølge Nav en økning på 42 personer sammenlignet med samme periode året før, men fem færre enn i 3. kvartal.

På landsbasis var 21 000 personer under 30 år uføretrygdede i desember, som er en andel på 2,5 prosent.

– Unge er en prioritert målgruppe for oss, og vi er bekymret for økningen vi ser i denne aldersgruppen. En av våre viktigste oppgaver i møte med de unge dreier seg om å hjelpe dem med å legge en plan for utdanning eller ut i jobb, sier Nav-direktør Steinar Hansen i pressemeldingen.

I Østfold-kommunene har det imidlertid også blitt færre unge uføre fra 2019 til 2020 – nærmere bestemt en reduksjon på 25 personer fra 1.621 til 1.596.

Les også: Reagerer på Nav-avvik: – Dette har vi påpekt lenge (+)

Mottakere av uføretrygd i Østfold

Andelen som mottok uføretrygd ved utgangen av 2020 – andelen unge uføre (endring fra 2019):

* Halden: 15,8 (+0,1) – 3,8 (+0,2)
* Moss: 14,5 (-0,2) – 3,9 (-0,1)
* Sarpsborg: 15,1 (-0,3) – 3,7 (-0,2)
* Fredrikstad: 14,1 (-0,4) – 3,7 (+0,1)
* Hvaler: 16,7 (+0,2) – 4,2 (-0,3)
* Aremark: 16,4 (+0,4) – 4,6, (-0,9)
* Marker: 18,2 (-0,1) – 6,3 (+0,4)
* Indre Østfold: 13,9 (-0,1) – 4,3 (-0,1)
* Skiptvet: 13,6 (+0,6) – 4,6 (-0,3)
* Rakkestad: 16,2 (-0,2) – 4,2 (0,4)
* Råde: 12,7 (0,0) – 3,5 (+0,2)
* Våler: 11,6 (-0,4) – 2,1 (-0,9)

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og alle Dagsavisens utgaver, se våre abonnementstilbud her.

Hermund L. Kjernli

Hermund L. Kjernli

Journalist