Nyheter

Arbeidstilsynet fortsetter å holde lønna hemmelig i a-krimsaker

Arbeidsministeren lover Stortinget at Arbeidstilsynet vil gi ut opplysninger om lønn, men tilsynet fortsetter gammel praksis.

under restaurant brg made in norway
fob, byggeplass, bygningsarbeider, forskaling, forskalingssnekker, jernbinder,

Torgny Hasås

torgny@lomedia.no

Selv om arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen lover at Arbeidstilsynet skal gi ut lønnsopplysninger fortsetter tilsynet å sladde lønna i saker hvor en har mistanke om arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

Les også: – Mange bruker med tid på å vurdere tilvalg av komfyr, enn å sjekke bakgrunnen til utbygger (+)

Bør endre praksis

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen ba i midten av januar arbeidsministeren om å få Arbeidstilsynet til å endre praksis.

Den som har søkt om innsyn i Arbeidstilsynets tilsynsrapporter har fått innsyn i det meste, men akkurat lønnsopplysninger har vært sladdet. Lundteigen ba statsråden om å instruere Arbeidstilsynet om å endre praksis slik at det blir mulig å sladde personopplysninger, men gi ut lønnsopplysninger.

Ikke interessert i navnet

For Vidar Sagmyr i Byggebransjens Uropatrulje er det ikke interessant hva folk heter, og når de er født. Han er interessert i å vite hva som står på lønnsslippene til bygningsarbeiderne i useriøse firma. Det er Sagmyr som har tatt opp saken med Lundteigen.

Les mer: Sagmyr etterforsker sosial dumping, men Arbeidstilsynet hemmeligholder lønna for dem som blir underbetalt

Arbeidsminister Røe Isaksen svarte på Lundteigens spørsmål at de vil endre praksis.

«Arbeidstilsynet opplyser at de framover, ved krav om innsyn i ‘allmenngjort lønn’ vil skjerme navn og ev. andre opplysninger om personlige forhold, slik at selve lønnsopplysningene kan gis ut.»

Sladder som før

Sagmyr opplyser til FriFagbevegelse at han nettopp har mottatt flere dokumenter fra Arbeidstilsynet.

– Fikk du se hva slags lønn bygningsarbeiderne hadde?

– Nei, det jeg fikk var akkurat som før. Lønna var sladdet, mens jeg kunne se hvilke personer det var som det gjaldt, svarer Sagmyr.

Men han er optimist og forventer at Arbeidstilsynet endrer praksis.

Det er offentleglova og forvaltningsloven som regulerer hva en får innsyn i. I utgangspunktet er ikke lønn hemmelig. For offentlige ansatte og ansatte som arbeider på en allment kjent tariffavtale, er lønnsopplysninger ikke et personlig forhold som er taushetsbelagt. Men hvis lønna er forskjellig fra tariffavtalen er dette et personlig forhold som er underlagt taushetsbestemmelser.

LO-rådgiver Jonas Bals: Høyre mener venstresiden svartmaler: – En dårlig unnskyldning for å la være å gjøre noe, svarer Jonas Bals

Et privat forhold

Sagmyr arbeider med å kontrollere lønns- og arbeidsforhold for bygningsarbeidere. Dette er et område hvor tariffavtalen er allmenngjort. Det vil si at det er en lovbestemt minstelønn. Hvis en arbeidsgiver betaler den lovbestemte minstelønna, er det offentlig. Hvis arbeidsgiveren underbetaler, gir sine ansatte en ulovlig lav lønn, så er det et privat forhold som er taushetsbelagt.

Urimelig lovtolkning

Sagmyr synes denne lovtolkningen er helt urimelig, og har sendt spørsmålet til Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen ga 15. januar Arbeidstilsynet medhold. Ulovlig lønn skal hemmeligholdes, lovlig lønn er offentlig.

Det var på bakgrunn av svaret fra Sivilombudsmannen at Sagmyr henvendte seg til Lundteigen som stilte spørsmålet.

Men fortsatt har altså ikke Arbeidstilsynet endret praksis.

FriFagbevegelse har bedt Arbeidstilsynet om kommentarer til denne saken. Arbeidstilsynet har ikke svart.