Nyheter

Fredrikstad kommune investerer i solcelle-tak på Trara og Manstad skoler

Som et ledd i kommunens satsing på mer klimavennlige energiløsninger, skal det nå legges solcellepaneler på takene ved to av distriktets barneskoler. Planene er at anleggene skal være i drift allerede før sommeren i år.