Nyheter

Fredrikstad-mann dømt for lagring av eksplosiver og et maskingevær

En Fredrikstad-mann er idømt en lang fengselsstraff for ulovlig anskaffelse og besittelse av et stort våpenlager med eksplosiver og skytevåpen, som i tillegg ikke var forsvarlig sikret. Men retten kunne ikke bevise at han visste at det var tyvgods han kjøpte, da det han trodde var «Kjakans» gamle maskinpistol ble hans eie.

I et lagerbygg i Fredrikstad oppbevarte mannen en stor samling eksplosiver, skytevåpen og mye ammunisjon i mange år. Der hadde han blant annet et maskingevær med angivelig en spesiell historie, flere kilo TNT med antenningsutstyr, 51 håndgranater, minetennere og en stor samling patroner i fire ulåste stålkasser – uten å ha tillatelse til det.

Mange ansatte ved lageret hadde fri tilgang til området hvor alt utstyret var lagret på paller, og oppbevaringen utgjorde også stor risiko ved enten innbrudd eller brann, ifølge dommen, hvor våpen og eksplosiver lett kunne havne i feil hender eller detonere.

Razzia

Politiet, med bombegruppa involvert, gjennomførte en razzia mot lageret i februar i fjor etter å ha blitt varslet av en person som hadde tilgang til lokalet.

Da saken mot Fredrikstad-mannen gikk for Fredrikstad tingrett denne uka, ble han dømt til to år og fire år i fengsel.

Ifølge mannens egen forklaring, lot han kassene ligge på lageret uten å tenke noe særlig over at det var lagret der, og han sjekket heller ikke kassene med jevne mellomrom. Han tenkte verken på faren for innbrudd i lageret eller at andre kunne komme i besittelse av ammunisjonen og sprengstoffet, og han hadde i det hele tatt ingen kritiske tanker om hva han hadde i sin besittelse og måten han håndterte det på, ifølge dommen.

Ikke «Kjakans»

Mannens interesse for våpen startet tidlig i tenårene, da han hadde jobb i Forsvaret og kom i kontakt med en som ville selge ham en Stengun MK2, et automatisk skytevåpen som kan avgi både enkeltskudd og flerskudd.

Det ble gjort klart at våpenet var laget under 2. verdenskrig av motstandsbevegelsen. Skytevåpenet hadde imidlertid blitt gitt bort til Forsvarsmuseet, av krigsveteran Gunnar «Kjakan» Sønsteby, i 1966 – uten at dette kom direkte fram av våpenet da Fredrikstad-mannen kjøpte det rundt 1980.

Bare en drøy uke før rettssaken kunne Forsvarets forum fortelle at våpenet ikke er av så stor historisk interesse som flere medier, inkludert NTB og Demokraten, har meldt tidligere. Våpenet i saken mot Fredrikstad-mannen var ikke maskinpistolen som har vært etterlyst i 40 år, som var Sønstebys personlige eie og som han donerte bort til Forsvarsmuseet.

Det etterlyste våpenet var nemlig en Thompson maskinpistol og ikke en Stengun.

Tillit til opplysningene fra Forsvaret

Men våpenet i denne saken har likevel tilhørt Forsvarsmuseet og blitt gitt dem av Sønsteby, opplyser aktor Nils Vegard til samme kilde. Han baserer seg på informasjon fra Forsvaret.

– Vi har aldri hevdet at dette er en Thompson maskinpistol, men en Stengun, og vi har tillit til at våre opplysninger fra Forsvaret, om at det er et stjålet våpen, er riktige, uttalte Vegard til Forsvarets forum 15. januar.

Den domfelte mannen skal også ha anskaffet store deler av våpenlageret fra sin tid i Forsvaret, men han hadde ikke tillatelse til å oppbevare dem.

Mannen ble frikjent for ett av tre tiltalepunkter, som handlet om anskaffelse av tyvgods, i tråd med sin forsvarers påstand i retten. Mannen erkjente straffskyld for det han er dømt for.

Nyeste fra Dagsavisen.no: