Nyheter

Skjev fordeling av tilskudd til barnehager blir dyrt for kommunen

Det kan koste Fredrikstad kommune mange millioner kroner at de ifølge Høyesterett har skjevfordelt tilskudd til private og kommunale barnehager. – En svært viktig seier, mener PBL.

Et tosifret antall millioner utestående er det forsiktige anslaget fra Private Barnehagers Landsforbund (PBL) overfor Fredriksstad Blad, etter at kommunen tapte saken om fordeling av tilskudd i Høyesterett denne uka.

Fredrikstad kommune fikk medhold for sin tilskuddspraksis i tingretten og i lagmannsretten, men tapte til slutt saken i Høyesterett. Der ble det slått fast at kommunens beregningsmetode for fordeling av tilskudd per barn i barnehager fører til skjev behandling av de private og de kommunale.

Les også: Kommunene styrer mot kraftig underskudd. Verst går det ut over skolene

Må beregne på nytt

Tilskuddet til private beregnes ut fra hvor mye kommunene selv bruker på å drifte hver plass i de kommunale barnehagene. Fredrikstad kommune har holdt lønnskostnadene til ansatte som jobber med barn med spesielle behov utenfor beregningen, mens disse barna telles med. Det er det som gir feil beregning og dermed ulik behandling av private og kommunale barnehager, har vært PBLs grunnlag for søksmålet, som gjaldt 2014 og 2015, ifølge Fredriksstad Blad.

Dommen betyr at kommunen på nytt må beregne kostnadene og fatte nye vedtak om riktig tilskudd til barnehagene, ifølge samme kilde.

– En svært viktig seier

Loven sier at private og kommunale barnehager skal få lik behandling når det gjelder tilskudd per barn. PBL mener den naturlige konsekvensen blir at tilskuddene også for perioden 2016-2021 må beregnes på nytt, da kommunen har praktisert den samme beregningsmetoden.

– Dette er en svært viktig seier, både for de 19 medlemsbarnehagene i Fredrikstad og for andre private barnehager over hele landet, mener PBL-direktør Anne Lindboe i en uttalelse på PBLs nettsider.

I tillegg til det som ligger an til å bli etterbetaling av mange millioner kroner i tilskudd, må Fredrikstad kommune også betale nær 1,3 millioner kroner i sakskostnader til barnehagene som saksøkte.

Les også: Dette er det sikreste koronasymptomet

– Åpner for kreative tolkninger

Victor Kristiansen (Ap), som leder oppvekstutvalget i kommunen, sier til FB at han som følge av dommen vil ta tak i saken sammen med administrasjonen omgående. Oppvekstutvalget har neste møte berammet til onsdag neste uke, hvor Kristiansen regner med at politikerne vil få en gjennomgang  av saken og bedre oversikt.

– Saken illustrerer at regelverket for beregning av tilskudd både er komplisert og åpner for kreative tolkninger når man må til Høyesterett for å få en avklaring, etter at barnehagene hadde tapt både i tingretten og lagmannsretten, poengterer Anne Lindboe overfor egen organisasjon.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og alle Dagsavisens utgaver, se våre abonnementstilbud her.