Nyheter

Ulveparet fra Deisjøen sluppet lengst sør i ulvesonen

De to ulvene Statens naturoppsyn flyttet fra Deisjøen-reviret i Østerdalen ble søndag kveld sluppet i områdene sør for E18 og vest for Glomma.

Ulveparet ble overvåket og radiosenderne peilet i felt i noen timer etter slipp.

Ulveparet i Deisjøen-reviret ble i går, 3. januar, lokalisert, bedøvet og radiomerket av Statens naturoppsyn. Det skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

Ulvene ble sluppet sent søndag kveld. Statens naturoppsyn overvåket ulvene noen timer i felt og alt tyder på at flyttingen og slippet gikk greit for ulvenes del.

Les også: «Ta vare på artsmangfoldet, la ulven leve»

Som del av oppdraget fra Klima- og miljødepartementet om å flytte ulvene har Miljødirektoratet bestemt hvilket område ulvene ble sluppet i. Området ligger i Sarpsborg og Våler kommuner.

– Etter en totalvurdering falt vi ned på dette området som det best egnede. Her finner vi det største området uten kjente revir i bestandsrapporten for ulv fra vinteren 2019/2020. Det er store skogområder her og det er god avstand til reviret de er flyttet fra, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

Les også: Hun tror mye må repareres. Men det går godt til slutt (+)

Kriteriene Miljødirektoratet har lagt vekt på er blant annet:

  • Tilgang på skogområder som kan gi ulvene ro i etterkant av en flytting
  • Fravær av revirmarkerende ulv/ ikke kjent par/flokk i området inneværende sesong
  • Avstand til yttergrensen for forvaltningsområdet for ulv i Norge
  • Avstand tilbake til Deisjøen-reviret, og om det finnes vandringshinder som kan forsinke/forhindre tilbakevandring.

– Det er viktig at ulvene får ro i etterkant av en flytting. Flytting av store rovdyr er komplisert og risikofylt. Derfor har vi ikke ønsket å gå ut med informasjon tidligere, og vil heller ikke oppgi det konkrete slippstedet. Kommunene og grunneier ble informert søndag ettermiddag, sier Vangen.

Les også: Fyrte opp publikum under ulvedemonstrasjon i Fredrikstad

Det er utfra tidligere erfaringer med tilsvarende forsøk på flytting av ulv, lav sannsynlighet for at dyrene vil forbli i området der de blir sluppet. Miljødirektoratet vil kunne følge ulvenes bevegelser gjennom GPS‐halsbåndet, og kommer tilbake til offentliggjøring av slik informasjon.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og alle Dagsavisens utgaver, se våre abonnementstilbud her.