Nyheter

Gjellestad-utgravingen fortsetter i 2021

– Gravminnet er tømt, men utgravingen fortsetter på nyåret, sier utgravingsleder Christian Løchsen Rødsrud.

Bilde 1 av 3

Mange har meldt interesse for et Facebook-arrangement som Kulturhistorisk museum har opprettet, og som i følge informasjonen skal gå av stabelen den 31. desember i år.

Utgravingsleder Christian Løchsen Rødsrud sier imidlertid til Demokraten at det ikke er et virtuelt arrangement på gang.

– Nei, det er rett og slett sånn at vi ikke ble ferdige med utgravingen innen fristen vi satte for oss selv. Fra før hadde vi et arrangement lagret på Facebook, der vi kunne dele oppdateringer med publikum. Men Facebook tillater oss ikke å forlenge datoen på arrangement. Derfor måtte vi lage et nytt, forklarer han.

– Gravminnet er tømt, men utgravingen fortsetter på nyåret, sier Rødsrud til Demokraten.

Et helt spesielt år

2020 har vært et spesielt år for oss alle. Også for arkeologene har vært med på den  historiske utgravingen av vikingskipet på Gjellestad.

– Året for meg har vært svært hektisk, og det var godt å kunne ta helt fri i juleferien. Særlig krevende har det vært at gravminnet er så sterkt nedbrutt at vi har lett etter mikroskopiske detaljer for å klare å fortolke hvordan gravminnet har vært bygget opp og hvordan gravgaver og andre konstruksjonsdetaljer i skipet har vært arrangert, samtidig som det er forstyrret ved minst to anledninger, sier Rødsrud.

Men det er ikke bare tilstanden på skipet og korona-året som har fylt hverdagene.

– Å håndtere dette sarte kulturminnet samtidig som interessen fra presse og publikum har vært så stort er uvant, men det har vært gøy å formidle alle detaljene vi har funnet ut av til både lokale, nasjonale og internasjonale medier, sier han.

Bakgrunn: Arkeologer har funnet spor av et vikingskip i Halden

Fant stor trebit

Gjellestadskipet er angrepet av sopp og mugg, og det er lite igjen av selve skipet. Arkeologene har derfor tatt 3D-målinger av avtrykket under hele utgravingsperioden, og skal lage en 3D-modell av skipet som blant annet kan brukes til å bygge en historisk korrekt replika av skipet.

Alle 3D-modellene som er laget så langt, ligger ute på Kulturhistorisk museums nettsider.

Tidligere i desember fant de den største, intakte trebiten i skipet: En del av et spant.

– Dette er et av spantene som ligger med cirka en meters mellomrom. Det er disse man har sittet og rodd på i skipet. Det er et substansielt stykke tre som det går an å ta inn til museet og få konservert, sa Rødsrud til NRK i forbindelse med funnet.

Han kunne forklare at i motsetning til resten av skipet, som er bygd i eik, er spanten trolig lagd av nåletre. Kombinasjonen av eik og furu i samme konstruksjon er uvanlig.

Les også: – Oppdagelsene kan trolig måle seg med funn som Oseberg og Tune!

Stjålet øks

Inne i det som er igjen av gravkammeret i skipet, fant forskerne også en øks. Eller rettere sagt, avtrykket etter en øks.

– Det skal sies at selve øksen er borte, men vi ser tydelig et rustavtrykk av den, skriver de på sine nettsider.

Fordi avtrykket ble funnet inne i restene etter gravkammeret, så tror forskerne at øksen har opprinnelig har vært en del av gravgavene som ble med personen(e) som har vært gravlagt i skipet.

– Avtrykket er også i nærheten av en forstyrrelse inn i gravkammeret, så dette kan faktisk være det første objektet vi kan identifisere som har blitt fjernet fra graven!, skriver forskerne.

Når prosjektet videreføres i 2021, er det fordi utgravingen har krevd at forskerne tar i bruk helt nye teknikker og bearbeidinger av funnene.

– Vi har kommet til bunns i skipet. Det viktigste er gjort, sier Rødsrud.

– Det meste som gjenstår nå, er bearbeidinger av datasettet.

Kommentar: – Kopier av både Tuneskip og etterhvert også Gjellestad-skip bør finne sin plass på Østfold Fartøyvernsenter

Ingen sluttdato

Utgravingsleder Rødsrud kan ikke avsløre noen sluttdato på prosjektet.

– Nei, det har vi ikke. Vi er også usikre på når vi starter opp igjen på nyåret, for det er væravhengig. Vi trenger å bruke vann blant annet, så hvis det blir frost, er det vanskelig, sier han til Demokraten.

Prosjektet skulle først være ferdig den 13. november i år, men det ble forlenget med en måned.

– Men det holdt ikke det heller, ler han.

– Vi må tilbake ta en del prøver. Vi har sikret det som er av informasjon, de funnene som vi mener har størst verdi. Sånn sett er gravminnet er tømt. Det som gjenstår, er å prøveuttak i skipsavtrykket.

– Hva betyr det?

– At vi må ta ut prøver fra avtrykket, og se om vi kan få med noe av treverket som er nedbrutt. Det krever at vi må benytte oss av det innen konserveringsteknikk. Vi må konservere jordsmonnet, rett og slett.

Les også: Gjellestadskipet: Har funnet spor etter gravplyndrere (+)

FAKTA: OVERSIKT OVER FUNNENE

  • Det er til sammen gjort mer enn 8000 individuelle funn i skipsgraven på Gjellestad.

De viktigste objektfunnene er følgende:

Her kan du se video av at konservator Ruben og arkeolog Annette forsiktig løfter opp det største stykket med bevart treverk, som så langt er funnet i Gjellestadskipet.

(Kilder: UiO/KHM, NRK, Demokraten.no)

FAKTA GJELLESTADSKIPET

  • 2018: Forskere fra Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU, oppdager en skipsform under bakken med bruk av moderne georadarteknologi. Undersøkelsen er bestilt av Østfold (nå Viken) fylkeskommune
  • August 2019: Arkeologer fra Kulturhistorisk museum starter utgravninger. Funn av skipsnagler bekrefter at det dreier seg om et vikingskip.
  • Januar 2020: Rapport fra Kulturhistorisk museum avslører at kun kjølen er bevart og at treet er sterkt angrepet av sopp. Det haster derfor med en utgravning.
  • Mai 2020: Regjeringen bevilger 15,6 millioner kroner til utgraving av Gjellestadskipet.
  • 26. juni 2020: Kulturhistorisk museum starter utgravningen av Gjellestadskipet.

(Kilde: Uniform.no)