Nyheter

Fredrikstad-folk fornøyde med innfartsparkering

Ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser hva befolkningen mener om innfartsparkeringene i byen.