Nyheter

Økt tillit til innvandrere

Nordmenns holdninger til innvandrere blir stadig mer positive, viser resultatene i årets SSB-undersøkelse om holdninger til innvandrere og innvandring.

###

Færre mener at innvandrere flest misbruker sosiale velferdsordninger, og færre anser innvandrere som en kilde til utrygghet i samfunnet, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

På spørsmål om man mener at innvandrere flest misbruker sosiale velferdsordninger, svarer seks av ti i årets undersøkelse at de er helt eller nokså uenig i dette. Til sammenligning svarte om lag fire av ti at de var uenige i 2002. Bare det siste året har andelen enige gått ned med 5 prosentpoeng.

Les også: Jan-Kåre Fjeld slutter aldri å håpe på fred (+)

I 2002 var det omtrent like mange som var enige som uenige i at innvandrere er en kilde til utrygghet i samfunnet. I 2020 er 63 prosent uenige i denne påstanden, mens andelen enige er 20 prosent.

(©NTB)

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og alle Dagsavisens utgaver, se våre abonnementstilbud her.