Nyheter

Nå er pengene til nye Onsøyheimen bevilget

Sykehjemmet på Ørebekk skal være klart til bruk i 2023.

Av Arne Børresen

Mens Aps helsepolitiker Helene Apenes Matri smiler fra øre til øre, er Frp-gruppeleder Bjørnar Laabak spørrende til effekten av nye Onsøyheimen.

Litt før klokka 13.00 fredag vedtok Fredrikstad bystyre den største enkeltinvesteringen i kommunens helsesektor noen gang – nemlig å bevilge 543,3 millioner kroner til byggingen av en ny Onsøyheimen på Ørebekk. 120 nye pasientrom skal dermed innvies i 2023 – og ikke som først planlagt i 2019.

Les også: Redder barnehagen og frivilligheten (+)

– Klarer ikke å slutte å smile

– Jeg klarer ikke å slutte å smile over denne saken. Nå skal vi bygge et sykehjem for både nåtida og framtida! Og jeg er så glad og stolt for at vi gamlekollegene fra Onsøyheimen snart kan møtes til reunion på nye Onsøyheimen, lød Helene Apenes Matris gladbudskap til bystyrekollegene.

Meninger: «Det haster, vi trenger ingen flere utsettelser. Stikk spaden i jorda nå»

(Saken fortsetter under bildet)

Ordfører Jon-Ivar Nygård i forbindelse med avdukingen av byggeplasskiltet for nye Onsøyheimen.

Ordfører Jon-Ivar Nygård avduket byggeplasskiltet for nye Onsøyheimen i fjor høst. Foto: Hermund L. Kjernli

Men både Pensjonistpartiets gruppeleder Marianne Kristiansen og Frp-gruppeleder Bjørnar Laabak var raske med å utfordre Matri, som også er leder for helse- og velferdsutvalget i kommunen.

– Jeg er helt enig med utvalgslederen i at dette er en gledens dag. Men hva vi er redde for er at det ikke blir noen reell økning i antallet sykehjemsplasser dersom andre sykehjem legges ned. Vi har en pandemi som på ingen måte er under kontroll og vi har en økende befolkningsvekst. Virkeligheten er jo at vi trenger de nye sykehjemsplassene i dag, formante Marianne Kristiansen, hvorpå Bjørnar Laabak giret opp kritikken enda et hakk.

– De rødgrønne snakker om en gladsak uten å si et ord om dagens situasjon. Det bor i dag folk hjemme som har krav på en sykehjemsplass og det bor folk på kortidssenteret som skulle hatt en langtidsplass. Så får vi som vil åpne Emil Mørchs Minne, for å redusere ventelistene omgående, høre at det ikke nytter å basere seg på en ukesstatistikk. Men sannheten er at vi har hatt ventelister på mellom 60 og 100 plasser siden august i fjor. Nå har vi levd med bortforklaringer i mange år, uttalte Laabak, som understreket at «det er vi som sitter i denne salen som bestemmer hvor lenge pleietrengende eldre skal bo hjemme».

Meninger: «106 venter på langtidsplass, 31 har søkt omsorgsbolig og 15 venter på bolig med heldøgns omsorg»

Ap-flertallet, anført av gruppeleder Atle Ottesen, kunne ikke angi for bystyret hvor mange netto nye sykehjemsplasser Onsøyheimen vil gi.

– Det er ikke lagt inn 120 nye plasser. Men det blir en økning, forsikret Ottesen.

Meninger: «Framdriften rundt Onsøyheimen og Åledalslinja – og prosessen rundt Fredrikstad Marineservice»

Fraflyttet i 2015

Det var på vårparten i 2015 de 63 beboerne ved Onsøyheimen, som ble bygget i 1969 og 2002, ble flyttet til nye Østsiden sykehjem, som skulle åpnes 30. mai samme år.

To år senere, i 2017, ble Onsøyheimen revet. Også byggetrinn to, som kommunen hadde brukt 28 millioner kroner på å bygge bare 15 år tidligere, ble jevnet med jorda.

Allerede på vårparten 2016 lovte Aps fremste helsepolitiker, Arne Øren, at Onsøyheimen skulle gjenoppstå «på fotavtrykket» til den nedrevne institusjonen. Og at ferdigstillelsen skulle skje i 2019. Slik gikk det som kjent ikke.

I tillegg til de forsinkede pengebevilgningene har pådriverne for det nye sykehjemmet også måttet vente i mange måneder på Fylkesmannens behandling av jurist Einar Brattengs klage på saksbehandlingen.

Les også: Endelig kan byggingen av nye Onsøyheimen settes i gang

Nyeste fra Dagsavisen.no: