Nyheter

Råd til studenter som føler seg ensomme

– Den digitale kontakten kan hjelpe til en viss grad, men den kan ikke fylle de grunnleggende behovene vi har for fysisk kontakt, sier psykologen. Men det finnes grep du kan ta for å bedre situasjonen.

Av: Hanna Skotheim

Halvparten av studentene synes livet har vært krevende under pandemien, viser en undersøkelse gjort av Studentsamskipnaden i Trondheim. I undersøkelsen fra i høst sammenligner SiT svarene med en undersøkelse de gjorde i vår. Den viser blant annet at det fortsatt er over halvparten av studentene som sier at kontakten med venner er forverret. Det er særlig studenter som plages med ensomhet og/eller som opplever studiesituasjonen som svært krevende, som opplever at situasjonen har blitt verre fra i vår til i høst.

Les også: Førsteårs-student Oda (23) var redd for å miste grepet: – I løpet av tre uker så jeg to personer 

Thomas Hansen, psykolog og forsker ved Folkehelseinstituttet (FHI) og NOVA/OsloMet, forteller at mange som er ensomme har mye sosial kontakt, men at de ikke opplever den så god som de ønsker.

– Den digitale kontakten kan hjelpe til en viss grad, men den kan ikke fylle de grunnleggende behovene vi har for fysisk kontakt.

– Kan ensomheten studentene føler på under pandemien få negative konsekvenser for dem videre?

– Det kan gi fysiske og psykiske helseproblemer hvis du er ensom over lang tid. De som er mye alene, har oftere dårligere helsevaner, de drikker mer, trener mindre og sover dårligere. Og de som ikke får den fysiske kontakten, blir oftere stresset og det kan gå utover immunforsvaret. Å ha folk rundt deg hjelper deg å leve et sunnere liv.

Psykologen tror vi vil kunne se langtidskonsekvenser av pandemien i den psykiske helsa til folk.

– For noen kan problemene ha satt seg såpass at det blir vanskelig å snu etter korona. Samtidig viser forskning at folk flest har god evne til å komme seg etter utfordrende livshendelser som denne. Det kommer nok an på hvor dypt problemene sitter og hvilke ressurser man har i seg selv og i nettverket.

Hansen opplyser at ensomheten har økt særlig blant de eldste og de som bor alene. Noe han synes er overraskende, er at de som var ensomme før koronatiden, har blitt mindre ensomme under pandemien.

– De føler at alle er i samme bås og føler seg sånn sett mer forstått. De kan føle på et nytt fellesskap, noe som gjør det enklere for dem å prate om egne problemer.

Psykolog: – Sterk sammenheng mellom å ha gode relasjoner og ha det bra psykisk (+)

Råd til deg som føler deg ensom

• Pass på at du ikke «skylder på deg selv» hvis du er ensom nå. Sett ansvaret på situasjonen rundt deg.

• Se på din ensomhetsfølelse som et sunt uttrykk for at du er et menneske, og mennesker har sosiale behov. Det blir tyngre hvis du årsaksforklarer det med at «det er ingen som vil være venn med meg» eller «jeg klarer ikke å tilpasse meg korona like godt som andre». Det er ikke slik at vi mennesker tilpasser oss ekstreme situasjoner så fort. Du skal ikke ha vent deg til situasjonen, ensomheten vokser jo lengre tid det tar.

• Benytt deg av de små møtene. Forsøk å være «fremoverlent» selv bak ansiktsmaske. Smil med øynene til forbipasserende, hils eller spøk med hun som jobber i kassa på Kiwi og delta med bilde på webinarer.

• Forsøk å ha innstillingen: Nå som jeg ikke kan finne nye, nære venner, må jeg prøve å få mest mulig ut av de små sosiale møtene jeg har.

• Dyrk et godt vennskap til deg selv. Kan du bruke tiden vi nå er i til å utvide kontakten med deg selv?

• Forsøk å forholde deg aktiv til ditt eget vennskap, altså det motsatte av å passivt sitte og se på serier for eksempel. Dekk på bordet når du serverer middag for én, tenn et stearinlys til frokostkaffen din, eller gjør en aktivitet i eget selskap: Tegne, skriv dikt, legge puslespill.

• Eller kanskje du kan finne deg en helt ny hobby? Å være kreativ gir ofte en god følelse, og det en følelse som ofte skjer nettopp mens vi er alene. Å etablere en nær og vennskapelig relasjon til seg selv er en viktig del av tjueårene.

(Kilde: Mari Langmyr, klinisk sosionom i SiO Helse)

Meninger: «Koronagenerasjonen – Ensomhet mistrivsel og pengetrøbbel»

Nyeste fra Dagsavisen.no: