Nyheter

– Jeg blir overrasket hvis kommunen velger bort kystled på Pynten

Etter befaringen på Pynten har Oslofjorden friluftsråd og DNT Nedre Glomma henvendt seg til Fredrikstad kommune. Kystledhytte og turområde er planene.

Bilde 1 av 2

Hvis det ikke har dukket opp forhold vi ikke er kjent med, blir jeg overrasket hvis kommunen velger bort kystled på Pynten, sier Paul Henriksen, styremedlem i Oslofjorden Friluftsråd (OF).

Skal tildele koordinatorrolle

I slutten av oktober inviterte Fredrikstad kommune frivillige organisasjoner til befaring på Pynten. Eiendomsforvalter i Fredrikstad kommune, Linda Eilen Tjernes Karlsen, håpet besiktigelsen ville gi svar på hvem som ønsket å være med videre i bevaringen av eiendommen på Kråkerøy.

– I etterkant av befaringen på Pynten har vi mottatt henvendelser fra Oslofjorden friluftsråd og DNT Nedre Glomma. Begge har fått tilbakemelding om at vi må avholde et internt møte for veien videre før de kan få en tilbakemelding, sier Tjernes Karlsen til Demokraten.

– Vårt interne møte er fastsatt til fredag 27. november. Videre forvaltning av Pynten, hvem som tildeles koordinatorrollen og hva slags mandat denne koordinatoren skal få, vil bli tatt opp på møtet.

Les også: – Salg av Pynten skole til private vil være helt hårreisende (+) 

Samdrift er nøkkelen

I dag bruker avdeling Møllehjulet på Kvernhuset skole Pynten som klasserom. Samdrift er nøkkelen, mener Paul Henriksen.

– Jeg tror modellen kan bli at stedet åpnes som kystledhytte i helger, og på tider av året hvor Pynten ikke brukes som skole. Med tanke på skolens utstyr og eventuelt personopplysninger som kan være lagret, vil jeg også tro at deler av bygningene kan bli låst av. Får vi til en avtale som både OF og kommunen kan leve, har vi gode erfaringer på sambruk. Eksempelvis er kystledhytta på Sandsletta ved Tønsberg et sted vi benytter som kystled i skoleferien. Resten av året disponerer kommunen stedet.

– En svært viktig forutsetning er at det skapes en modell for samdrift, hvor frivilligheten er sterkt inne. Når det gjelder prosjektet Pynten står allerede Kråkerøy Lions klar til å delta. Foreningen har bevilget 10.000 kroner til arbeidet.

Blir en populær kystledhytte

Styremedlem Paul Henriksen er overbevist om at Pynten på Kråkerøy kommer til å bli en veldig populær kystledhytte. Argumentene kommer på løpende bånd:

– Pynten ligger lett tilgjengelig både fra land– og sjøsiden. Skjermet for vær og vind. Med en flott gressbakke og fine bademuligheter. Tett på friarealet Glufsa som har en spektakulær utsikt til Lera, Strømtangen, Struten, og Søsterøyene. Pynten har en spennende historie som kan formidles til leietakere. I tillegg vil stedet på Kråkerøy komme i en priskategori som er håndterbar for barnefamilier med «normal» inntekt.

(Saken fortsetter under bildet) 

Pynten ligger rett ved friarealet Glufsa. Her kan du skue utover Lera og mot Strømtangen, Struten, og Søsterøyene.

Pynten ligger rett ved friarealet Glufsa. Her kan du skue utover Lera og mot Strømtangen, Struten og Søsterøyene.  Foto: Tomm Pentz Pedersen 

Les også: Arne bygde brygga på Pynten for 30 år siden: – For en tidel av kommunens prisanslag skal vi få montert en ny! (+)

Høy trivselsfaktor

Om de 160 år gamle bygningene på Kråkerøy kan bli et helårstilbud i rekken av 65 kystledhytter rundt Oslofjorden er Henriksen usikker på.

– Av hyttene rundt fjorden er det per i dag kun Bestemorstua i Bunnefjorden som er åpen også om vinteren. Jeg vet for lite om den bygningsmessige standarden på Pynten til å si om dette kan være aktuelt også her, men tviler vel på at det er ønskelig de første årene. Det viktigste nå er å sikre at stedet blir oppgradert for å fungere i en normalsesong, for eksempel fra påske til etter høstferien.

– Har dere et visst krav til standard på hyttene?
 
– Ja, det har vi selvsagt. I den forstand at det hele tiden jobbes med å holde både bygninger og innbo på et nivå der ikke luksus preger stedet – men hvor folk skal trives gjennom at stedet ikke preges av forfall. OF har en dedikert ansatt som jobber med vedlikehold, svarer Paul Henriksen.

Rekordsommer på Hvaler

I tillegg til å være styremedlem i Oslofjorden Friluftsråd, er Paul Henriksen også leder i Hvaler kulturvernforening. Kystledhyttene på Hvaler har vært populære i sommer.

– Det ble rett og slett en rekordsommer med rundt 100 overnattingsdøgn på hver av våre fire hytter. Totalt har nærmere 1.500 personer bodd på disse hyttene. Dette er også situasjonen for alle de 65 hyttene rundt Oslofjorden. Selvsagt mye på grunn av koronasituasjonen. Men samtidig en stigende oppmerksomhet om tilbudet som kystledhyttene representerer.

– Hvem er det som leier?

– Jeg har ikke statistikk på dette, men fra kontakten med svært mange av gjestene kan jeg vel si at de aller fleste kommer fra Østlandsområdet. Ellers er det et stort antall friluftselskende barnefamilier, familier og vennepar. Hvor mange har med seg kajakk. Det er leietakere som trives med enkelt hytteliv. Uten tilbudet med kystledhyttene hadde nok mange ikke hatt mulighet for en slik sjønær ferie.

– Ekene vi stiller til rådighet her i Brottet brukes mye. Folk ror og ror og går dagsturer på kyststien. Kystlekeplassen er også et trekkplaster for mange familier med barn. I tillegg kan gjester ha med hund på to av de fire hyttene. Noe som kun gjelder for et fåtall av våre kystledhytter, avslutter Paul Henriksen.

FAKTA PYNTEN: 

– Pynten ligger på eiendom 425/11 og tomten er oppgitt til ca. 7.828 kvadratmeter. Tomten har usikre grenser.

– Hovedbygningen har et bruttoareal på 74 kvadratmeter.

– Det er fire bygg på eiendommen, hovedhus, to uthus og en utedo.

– Strandlinjen nedenfor eiendommen er målt i kommunens web-kart og er ca. 20 meter lang.

– Hovedbygget på eiendommen er registrert med rødt i SEFRAK-registeret, og det ene uthuset er registrert med gult. Dette vil ha innvirkning på vedlikehold- og restaureringsarbeid.

– Eiendommen er uregulert og er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF (landbruk, natur og friluftsliv), med hensynssone friluftsliv. Dette vil ha betydning dersom man må søke bruksendring eller det skal oppføres andre bygg/anlegg på eiendommen. Det vil ikke ha noen betydning for bruk som friluftsområde.

Kilde: Fredrikstad kommune

###

Pynten ligger idyllisk til ytterst på Kråkerøy. Foto: Tomm Pentz Pedersen 

Mer fra Dagsavisen