Nyheter

«Jernbane! Jernbane!! Jernbane!!!»

Ja, slik skriker samboer’n og jeg, i avmektig frustrasjon og som en fåfengt besvergelse, hver gang fedrelandets desperat udekkede behov, og håpløse etterslep for skinnegående transport viser seg på TV-skjermen…

Gunnar Falck
Skjærhalden

Nå sist gjennom et av de utallige innslag hver høst og vinter, hvor rullende trafikkbomber  i form av dårlige trailere med mangelfulle vinterdekk og rustne kjettinger stoppes på Svinesund …

Se å få overført disse dødstransportene til jernbanen!!

I Østerrike er det så vidt jeg vet påbud om at trailerlaster over en viss størrelse, og som skal fraktes over en viss strekning, skal løsnes fra trekkvogna og settes om bord på flakvogner på jernbanen. Hvorfor kan ikke det gjøres i Norge? Kan det ha noe med kapasitet å gjøre? Og det er jo bare ett av behovs-områdene som for lenge siden har tilsagt en jernbaneutbygging i en helt annen skala enn det vi ser konturene av i dag!

Les også: – Trenger ikke være veldig god på lastsikring for å skjønne at dette er livsfarlig

«Det pågår allerede storstilte utbygginger på Østfoldbanen», erklærer Bane Nor i Fredriksstad Blad 19.11. Hvor da? Dobbeltsporet som kryper i sneglefart mot Moss? For ikke å snakke om selve smertensbarnet – strekningen Råde – Halden – eller i klartekst Fredrikstad – Sarpsborg, hvor navlebeskuende og internt splittede politikere ikke makter å se helheten, men roter det til for seg og nasjonen med idiotiske forslag om «rett linje» osv…

Det er stortingsvedtak på dette! Det må sentrale myndigheter nå sette igjennom, og sette på plass forfengelige bystyrer som motarbeider Østfolds interesser! Det er snakk om hovedforbindelsen med utlandet, og pendlertrafikk til Oslo – begge behov av nasjonaløkonomisk betydning!

Jeg krever: Kontinuerlig dobbeltspor Oslo – Gøteborg – Ystad, med hensyn til godstransporten til og  fra kontinentet! Hurtige og bekvemme persontog på samme strekning – for å utmanøvrere flytrafikken, som snart må avskaffes likevel – av miljøhensyn, og på grunn av oljen som tar slutt.

Debatt: «Står det på pengene, eller står det på viljen?»