Nyheter

Mulighetsfabrikken i Gamlebyen skal bli en plass hvor ideer muteres

Gunhild Bøgseth og Hans Edvardsen håper de får 1,9 millioner kroner fra næringsfondet – etablering av Mulighetsfabrikken i kasernen er målet – og 200 nye arbeidsplasser.

Gjennom firmaet Gjeslingan AS har Gunhild Bøgseth og Hans Edvardsen søkt om 1,9 millioner kroner fra Fredrikstad kommunes smart- og næringsfond til å utvikle Mulighetsfabrikken i Gamlebyens kaserne.