Nyheter

«Miljøforsvaret UB – En bedrift med ambisjoner»

Miljøforsvaret UB er ikke er en miljøvernorganisasjon, men en bedrift som jobber for utvikling og problemløsing i fellesskap.

Maggie Bergan

Daglig leder i Miljøforsvaret UB og elev ved Nydalen videregående skole


Nylig publiserte Troll Toftenes et innlegg om «Miljøforsvaret». Et konsept som innebar statlig, systematisk organisering i massiv skala. Han skrev at Regjeringen burde opprette en alternativ gren av Forsvaret, og kalle den for Miljøforsvaret.

Da vi er en bedrift som er under registrering i Brønnøysundregisteret med samme navn, og som nærmest ordrett jobber for samme formål velger jeg å legge inn et svarinnlegg til Troll. Miljøforsvaret UB har sendt henvendelser til en rekke aktører, også i Hvalerområdet. Vi gikk offentlig med bedriften og konseptet på sosiale medier for tre dager siden. Jeg finner det påfallende at Troll på dette tidspunktet deler denne meningen, og i tillegg bruker vårt navn og samme formulering.

Debatt: «Regjeringen bør opprette en ny gren av Forsvaret: Miljøforsvaret»

Miljøforsvaret UB er en ungdomsbedrift med høye ambisjoner. Vi jobber for å opprette et supplement til det militære forsvaret der klima og miljø står i fokus. Vårt formål med en slik ordning er et tilbud for unge voksne som ønsker å bidra til et grønnere samfunn, men som ikke ser hvordan det de gjør kan påvirke det større bildet.

En annen faktor er at mange unge voksne også velger å søke seg inn i militæret fordi de er i tvil om hvor de vil gå videre med studier, eller de har behov for en produktiv pause. Ved å delta i militæret samler man studiepoeng, yrkeserfaring og inspirasjon til videre karriere. Dette er goder som også er ønskelig i Miljøforsvaret.

Fordelen med Miljøforsvaret er at det er plass til alle. For de som ikke ønsker å delta i militæret, eller av ulike grunner ikke møter deres kriterier, er dette et godt alternativ som fører til gevinst for både individet og for samfunnet. Om Miljøforsvaret får gjennomslag stilles Norge i front, og andre vil kunne følge etter.

Som daglig leder er det viktig for meg å sikre bedriftens interesser og å beskytte vårt merkenavn. Som ungdomsbedrift er vi sårbare. Miljøforsvaret UB består av en hardtarbeidende gjeng som har fått til mye på kort tid. For to uker siden ble vi vinnere i Propelljakten 2020, et initiativ fra Ungt Entreprenørskap i samarbeid med Sparebankstiftelsen DnB. Vi vant også Propelljaktens publikumspris.

Miljøforsvaret UB er ikke er en miljøvernorganisasjon, men en bedrift som jobber for utvikling og problemløsing i fellesskap. Fremgangsmåten vår er å utvide vårt nettverk og å inngå samarbeid med ulike aktører. Vi jobber også for politiske løsninger, og mener at Norge trenger et statlig organ der klimaengasjerte unge voksne har en stemme som blir hørt. Det er gledelig at Troll Toftenes deler vårt syn og bidrar til å spre vårt budskap. I Miljøforsvaret UB vet vi at samarbeid er nøkkelen.

Mer informasjon om oss ligger på Instagram @miljoforsvaret.ub

Les også: 165 millioner plastkuler er fjernet fra norske strender