Nyheter

«Jernbane gjennom Nedre Glomma: En realitetssjekk»

Etter å ha overvært Fredrikstad Næringsforenings morgenmøte 4. nov., hvor jernbane og bypakke sto på programmet, føler jeg det som min plikt å bidra med en realitetssjekk for jernbaneutbygging gjennom Nedre Glomma.

Asgeir Nesøen

Aksjon Rett Linje 

Her er noen uomtvistelige fakta om jernbaneplanene i Nedre Glomma. Tunge politiske aktører bestemte hvor jernbanen skulle gå før man hadde undersøkt noe om grunnforhold. Dette er et objektivt faktum. S-linja går på langs av dypforvitringssonene, mens ei rett linje går på tvers og er 15 km kortere. Slutningen av dette er altså at det primært er konseptet som gjør jernbanen skrekkelig kostbar.

Siden konseptvalgutredningen for Østfoldbanen kom i 2012 har mye endra seg. Det har kommet til nye mål for godstransport på jernbane fra regjeringa og EU. Disse målene innebærer enormt mye mer gods på jernbane enn i dag på Østfoldbanen. InterCity er planlagt for inntil 42 godstog i døgnet! Videre jobber EU med å erstatte flytrafikk med jernbane. Alt dette er nye krav til jernbanen som ikke harmonerer med de planene som foreligger.

Sverige er med i EU, så satsingen på gods på jernbane strekker seg altså helt til norskegrensa. Norge må ha en plan for godset når det skal over grensa. At det vil bli InterCity-traseen som vil bli brukt til godstrafikken er også et faktum, i hvert fall i overskuelig framtid.

Les også: Fant spor etter steinalderen i et hull midt i Råde-skauen (+) 

Krefter i Sverige arbeider nå for å etablere en høyhastighetstrasé mellom Gøteborg og Oslo, finansiert privat. Sarpsborg har god beliggenhet for å koble seg på denne banen. Det er derfor en reell mulighet for at Sarpsborg vil kunne få en stasjon på denne linja som vil gjøre det mulig å komme seg til Oslo på 23 min. Og til Gøteborg på 45 min! Bane NOR har foreslått å beholde planene og konseptet, og bare bygge så langt pengene rekker. Det er høyst usikkert om Stortinget vil bruke så mange milliarder på noe så usikkert.

Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstads posisjonspolitikere er ikke engang villige til å diskutere andre konsepter. «Det beste kan bli det godes problem», heter det, og et kompromissløst krav om uendra konsept kan gjøre at Fredrikstad ikke får jernbaneutbygging i det hele tatt.

På morgenmøtet til Næringsforeninga var det bare Truls Velgaard (H) som omtalte andre løsninger som også kan gi oss et svært godt jernbanetilbud i Fredrikstad. Han skal ha all ære for det. Denne innstillinga er nemlig nøyaktig den innstillinga som trengs for å finne en løsning.

Aksjon Rett Linjes soleklare råd til Fredrikstad-politikerne er: Glem konseptet, tenk nytt og gå i dialog med departementet om løsninger! Da vil sannsynligheten for å få en god jernbane til Fredrikstad øke betraktelig!

Debatt: «Står det på pengene, eller står det på viljen?»