Nyheter

«Fredrikstad - en magnet for kreativitet og idéskapere»

Det forretningsmessige grunnlaget for Mulighetsfabrikken vil bestå av samarbeidsavtaler med industribedrifter, investeringsselskaper og institusjonelle investorer, samt leieinntekter.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Gjeslingan AS
Hans Edvardsen, prosjektleder
Gunhild Bøgseth, daglig leder

I likhet med kunnskap er idéskaping en litt merkelig ressurs som det faktisk blir mer av jo mer vi deler den. Ideer muterer og gir stimulans til nyskapning og nye muligheter. På samme måte er produktutvikling en kompleks prosess der sammenhenger og innbyrdes avhengighet blir avdekket og finner nye veier i en sterk integrasjon med andre ideer og mennesker.

Fredrikstad trenger et felles arnested for nyskaping og det er nettopp dette vi ønsker å bidra til ved å etablere Mulighetsfabrikken.

Mulighetsfabrikken skal være et sted som samler gründere, idéskapere, kulturaktører, kunstnere og andre. En kritisk suksessfaktor for å lykkes er å tiltrekke et stort antall aktører som gjør det mulig å etablere et attraktivt, spennende og levende innovasjonsmiljø. Miljøet i Mulighetsfabrikken skal være så attraktivt at det bli en magnet for alle som ønsker å realisere sine ideer – alle skal gis en mulighet. Kasernebygget i Gamlebyen kan gi rom for 200-300 idéskapere som sammen utgjør et enestående grunnlag for nye forretningsideer og arbeidsplasser både lokalt og nasjonalt. Et slikt kraftsenter for innovasjon, inkubasjon og nyskapning vil skape begeistring og gi byen attraktivitet og økt konkurransekraft.

Eiendommen har også et stort inngjerdet uteområde som kan utvikles til en attraktiv møteplass med eksempelvis servering, kulturarrangementer/konserter, kjøkkenhage og omsetning av kortreist mat.

Mulighetsfabrikken skal baseres på en dynamisk samarbeidsmodell mellom næringsliv og høgskolemiljø. Studenter og forskere får en arena for praktisk arbeid i stor skala, samtidig som innovasjonsmiljøet får tilgang til akademiske modeller og teoretisk innovasjonskompetanse.

Les også: – Det verste er når en fredet bygning blir stående tom i lang tid (+) 

Mulighetsfabrikken vil bli organisert som et «non-profit» stiftelse. Stifterne vil være institusjonelle, industrielle og ideelle aktører som har et profesjonelt forhold til innovasjon, forretningsutvikling og lønnsomhet.

For å stimulere gründere til idéskaping og gi dem en optimal oppstart er vår forretningsmodell basert på at gründere får leiefritak første året. I denne fasen vil idéen bli tydeliggjort, utviklet og eventuell videre finansiering avklart. Etter leiefritaksperioden beregnes leie til selvkost.

Vi ser for oss at det forretningsmessige grunnlaget for Mulighetsfabrikken vil bestå av samarbeidsavtaler med industribedrifter, investeringsselskaper og institusjonelle investorer, samt leieinntekter.

Les også: – Et strategisk grunnlag for Fredrikstad kommune til å skape liv og lys i tomme, flotte bygg (+)

Kasernebygget er et signalbygg som fortjener store tanker og høye ambisjoner for å gi bygget vitalitet og kraft. Den konseptuelle og dynamiske samhandlingsmodellen som Mulighetsfabrikken bygger på vil sammen med enorm størrelse og kapasitet skape det unike og gjøre Fredrikstad til en «magnet» for nyskapning, innovasjon, begeistring, konkurransekraft og kreativitet - og mange nye arbeidsplasser.

Leserbrev: «Derfor bør staten gi forsvarets bygninger til kommunen»

Mer fra: Nyheter