Nyheter

«Det finnes barn som blir kjørt til Torsnes fordi foreldre ønsker spesielt å ha barna sine der»

Hvis barnefamilier skal bosette seg utenfor sentrumskjernen, må botilbudet finnes.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Elin Tvete - gruppeleder og bystyremedlem for Sp, Hans Ek - partileder og bystyremedlem for Sp, Lise Thorsø Mohr - bystyremedlem for Sp og Hans Ingvald Røed - 1. vara til bystyre for Sp. 

I forslaget til økonomiplan for Fredrikstad for 2021, ser vi til vår forskrekkelse at kommunedirektøren foreslår å legge ned en av barnehagene i Torsnes. Det er en kommunal og en privat barnehage. Sist gang det var «bråk», skulle sykehjemmet fjernes. Det ble heldigvis reddet.

Senterpartiet er opptatt av folks velferd – også i lokalsamfunnene i Fredrikstad. Unge som gamle. Det som karakteriserer disse kuttforslagene i budsjettet, er at sårbare grupper rammes. Unge og gamle er avhengig av alle oss andre som kan tale deres sak.

Vi kan lese i byens aviser at etatsleder uttaler at det går ikke kun barn fra Torsnes i den kommunale barnehagen, som nå er truet. Da må vi få minne om at det bor heller ikke kun beboere fra Torsnes på det lokale sykehjemmet, eller kun beboere fra Kråkerøy på Solliheimen. Sånn sett er dette argumentet ikke verdt papiret det står på.

Les også: Vil legge ned Torsnes Barnehage (+) 

Det finnes barn som blir kjørt til Torsnes fordi foreldre ønsker spesielt å ha barna sine der. Det er lov, og prisverdig. Det er også barn med innvandrerbakgrunn i barnehagen. De går til barnehagen. Trygt og godt i lokalmiljøet. Det er god integrering i lokalsamfunnet.

Fredrikstad kommune har et mål og et ønske om flest mulig kommunale barnehager. Kommunen har kun for få uker siden overtatt en barnehage for å få kommunalt eierskap. Hvis kommunen skal legge ned en kommunal barnehage, og den private fortsatt skal eksistere – hvor er da logikken?

Et annet viktig poeng er at vi snakker ikke om de store pengene i et budsjett på nærmere sju milliarder. Besparelsene er på kroner 300.000 i 2021, kroner 600.000 i 2022,  kroner 1 million i 2023 og 1,5 million kroner i 2024.

Når administrasjonen foreslår kutt i budsjettene, er det svært viktig å se hvilke konsekvenser disse kuttene vil få - også på lengre sikt. Noen får mer alvorlige følger, enn andre. Det må vi politikere sette et våkent blikk på. Det er dessverre slik at enkelte budsjettposter vil få kutt. Når det gjelder skole og oppvekst, må vi tenke langsiktig. Ikke kun for ett budsjettår.

Debatt: «Uholdbar nedprioritering av utdanningssektoren i Fredrikstad»

Når vi ser på den nylig publiserte levekårsundersøkelsen, leser vi at Torsnes ligger på sjette plass av totalt førti soner på indeksen. Da må man forstå at dette lokalsamfunnet skal bestå med den nødvendige infrastruktur og tilbud som må til for at folk skal bli boende. Når folk trives i bygda, er det bra for Fredrikstad som helhet.

Barnehagedrift er et lovpålagt tilbud til befolkningen. Vi tør minne om at kommunen nå foreslår  budsjettmidler til ikke-lovpålagte oppgaver. Vi tenker på ridesenter på Bekkevold.

Senterpartiet ønsker i svært liten grad å sette grupper opp mot hverandre, men når små og sårbare barn med familier berøres, så gjør vi det. Fredrikstad kommune skiller mellom lovpålagte oppgaver, og ikke- lovpålagte oppgaver når det må strammes inn, og spares. Det har vi forståelse for. Senterpartiet er en del av posisjonen, og følger dette nøye.

Så er det et betimelig spørsmål å stille. Hvorfor har ikke barnehagen 38 barn, som er full kapasitet?

Hvis barnefamilier skal bosette seg utenfor sentrumskjernen, må botilbudet finnes. Familier med små barn vil ofte bo i enebolig med hageflekk og kort vei til natur, rekreasjon og nærbutikk. Og, selvfølgelig barnehage og skole. Torsnes som lokalsamfunn er nettopp et slikt sted. Men, når den nylig vedtatte arealplanen stopper en slik utbygging, da kommer slike utfordringer som dette. Ledig kapasitet på barneskolen, og ledig kapasitet i barnehagen. Vi hadde et flott og sentralt område for boligutbygging – Veelsmyra syd. Det ble tatt ut av arealplanen i 2019. Kort gangavstand til skole med som sagt, ledig kapasitet.

Vi ser fram i mot en god og konstruktiv debatt om økonomiplanen i sin helhet for Fredrikstad kommune, og håper et flertall kan enes om gode budsjettmidler til de som trenger det mest.

Mer fra: Nyheter